Karoliniškių poliklinikos įgyendinami projektai

Projektai finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. išregistravus Lazdynų polikliniką iš Juridinių asmenų registro, VšĮ Lazdynų poliklinika vadinasi VšĮ Karoliniškių poliklinikos Lazdynų sveikatos priežiūros centras.

VšĮ Karoliniškių poliklinikos vykdomi projektai:

Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje ir VšĮ Lazdynų poliklinikoje


„Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas viešojoje įstaigoje Karoliniškių poliklinika ir viešojoje įstaigoje Lazdynų poliklinika“ pagal priemonę 08.4.2-ESFA-K-616.

Projekto tikslas:
Pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Karoliniškių poliklinikos ir Lazdynų poliklinikos pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. Projekto metu numatoma šiose sveikatos priežiūros įstaigose išbandyti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį pacientams, sergantiems cukrinis diabetu ir hipertenzine širdies liga.

Projekto santrauka:
Projekto metu numatoma išbandyti inovatyvų ir efektyvų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Poliligotų pacientų priežiūros modelį  (angl. – Multimorbidity Care Model), pasirenkant taikyti Europos Komisijos rekomenduotas sekcijas ir komponentes, apimančias sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis pacientų priežiūrą, konsultacinę sistemą specialistams, pagalbą pacientui ir šeimai įsisavinti ar pagerinti savipriežiūrą ir esamas informacines sistemas ir technologijas.

Projekto metu numatoma organizuoti mokymus projekte dalyvaujančių sveikatos priežiūros įstaigų specialistams, taip pat lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergantiems pacientams, siekiant išbandyti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį, sudarantį prielaidas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą dviem ir daugiau lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams.

Projekto vertė – 262 217,72 Eur

Projekto įgyvendinimo terminas – 2020 spalio mėn. – 2022 gruodžio mėn.

Parengta metodinė medžiaga
Metodinė medžiaga specialistams
Metodinė medžiaga pacientams
Video paskaitos
Hipertenzine širdies liga sergančių asmenų priežiūra, savipriežiūra, inovatyvus paslaugų teikimas
Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Karoliniškių ir VšĮ Lazdynų poliklinikoje
Motyvacija ir įsitraukimas į lėtinių neinfekcinių ligų gydymo planavimą ir sprendimų priėmimą
Mitybos, fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos reikšmė, sergant lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis.

PASP veiklos efektyvumo didinimas


„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje“ pagal priemonę 08.1.3-CPVA-R-609. 

Projekto tikslas:
Pagerinti VšĮ Karoliniškių poliklinikos teikiamų pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei jų prieinamumą.

Projekto santrauka:
Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad visuomenė sparčiai sensta bei ilgėja jos gyvenimo trukmė. Vienas iš esminių iššūkių, su kuriuo susiduriama – užtikrinti produktyvios visuomenės narių sveiką nepriklausomą senėjimą, siekiant sumažinti neigiamą sveikatos sutrikimų poveikį gyvenimo kokybei, savarankiškumui ir darbingumui, užkirsti kelią socialinės atskirties ir skurdo rizikai.
VšĮ Karoliniškių  poliklinikos teikiamų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas, siekiamas užtikrinti atliekant patalpų remontą (Šeimos, Vaikų ir Odontologijos skyrių), įsigyjant medicininę bei kitą įrangą, transporto priemones ir eilių valdymo sistemas.
Tiesioginę naudą iš numatomo įgyvendinti investicijų projekto gaus visi įstaigoje prisirašę gyventojai, o taip pat jos darbuotojai, kaip netiesioginė tikslinė grupė.

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:

  • Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius (P.S.363) – 1 vnt.
  • Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis (P.B.236) – 31.041 asmenų (apskaičiuota pagal CPVA metodiką).
  • Tiesioginę naudą iš numatomo įgyvendinti investicijų projekto gaus visi įstaigoje prisirašę gyventojai (2017 m. rugsėjo 30 d. sudarė – 58 868 žm.), o taip pat jos darbuotojai, kaip netiesioginė tikslinė grupė. Tikslinės grupės dydis – 59.306 gyventojai , iš kurių 0-17 m. – 10.459 gyventojai, 18 – 55 m. ir vyresni gyventojai – 48 847.
  • Projekto netiesioginį poveikį pajus visi asmenys, kuriems gali būti suteiktos paslaugos atnaujintoje sveikatos priežiūros įstaigoje.

 Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-11-09, 14:34:35