Paslaugų laukimo eilė

Remiantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu „Dėl asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“ 2014 m. spalio 28 d. Nr. 1K-287, pateikiame informaciją apie pacientų eiles VšĮ Karoliniškių poliklinikoje (einamojo mėnesio eilių stebėsenos ataskaitą galite atsisiųsti paspaudę atitinkamą mygtuką dešiniajame stulpelyje).

VšĮ Karoliniškių poliklinikos administracija nuolat ieško priemonių, galinčių padėti sutrumpinti gydytojų konsultacijų laukimo laiką, gerinti pacientų aptarnavimo kokybę ir taiko šias priemones:

  • Kompensuojamieji vaistai išrašomi maksimaliai leidžiamam laikotarpiui;
  • Registratūros darbuotojai nuolat vykdo laisvų vietų (kai pacientas atšaukia vizitą) stebėseną ir registruoja pacientus į atsilaisvinusias vietas;
  • Vizito lapeliuose, internetinėje svetainėje bei skelbimuose poliklinikoje pateikiama informacija, kaip atšaukti vizitą, jeigu nėra galimybės atvykti numatytu laiku;
  • Slaugytojos, dirbančios su gydytojais, pas kuriuos laukimo eilės yra ilgiausios, įpareigotos vizito išvakarėse susisiekti su pacientu ir priminti apie apsilankymą, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas gydytojų darbo laikas.
Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-13, 15:10:05