Vaistų reklamuotojų vizitų tvarka

VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus 2021-12-30 įsakymu Nr. V1-1.1.-28, atsakingu asmeniu už vaistinių preparatų/medicinos priemonių (prietaisų) reklaminių renginių organizavimą paskirta vyr. specialistė Daiva Ramonienė, el. paštas Daiva.Ramoniene@karpol.lt, telefonas – (8 5) 244 5117.
Primename, jog reklamos davėjas, ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki numatyto vaistinių preparatų reklaminio renginio poliklinikoje datos privalo užregistruoti jį Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos internetiniame tinklalapyje esančioje elektroninėje reklaminių renginių registravimo formoje. Elektroninėje reklaminių renginių registravimo formoje neįregistruoti reklaminiai renginiai poliklinikoje nevykdomi.

Apskundimo tvarka

Reklamuotojas atsakingo asmens sprendimus turi teisę apskųsti Poliklinikos direktoriui. Skundas išnagrinėjamas ir pateikiamas atsakymas reklamuotojui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo skundo pateikimo Poliklinikai dienos. Poliklinikos direktoriaus sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-16, 16:35:02