Kompensuojamųjų vaistų paso išdavimas

Kompensuojamųjų vaistų išrašymas ne elektroniniu būdu,
galimas tik išskirtiniais atvejais, pvz. sutrikus elektroninių sistemų veikimui. 

Kompensuojamųjų vaistų pasas (toliau KVP) – tai griežtos apskaitos dokumentas, receptų knygelė. Jis skirtas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kurių įsigijimo išlaidos arba jų dalis yra kompensuojamos apdraustiesiems asmenims. Asmuo gali turėti vieną galiojantį KVP.

Poliklinikoje (Loretos Asanavičiūtės g. 27A), KVP išduodami registratūroje eilių reguliavimo terminale paspaudus mygtuką „Kasa“.

Norint gauti KVP, reikia:
  • būti draustam privalomuoju sveikatos draudimu;
  • pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę, vaiko gimimo liudijimą).
KVP išdavimo mokestis:
  • pirmą kartą išduodamas KVP yra nemokamas;
  • senasis KVP keičiamas nauju, grąžinus senąjį KVP registratūrai ir sumokėjus KVP keitimo mokestį (1,0 Eur);
  • jei apdraustasis negrąžina senojo KVP (arba grąžina sugadintą dėl netinkamo saugojimo), naujas KVP išduodamas sumokėjus praradimo (arba sugadinimo) mokestį (3,0 Eur);
  • jei apdraustasis pateikia policijos pažymą apie KVP vagystę ar praradimą dėl gaisro (klinikoje lieka pažymos kopija, patvirtinta KVP išduodančio asmens parašu), naujasis KVP išduodamas sumokėjus KVP keitimo mokestį (1,0 Eur);
  • jei išduoto KVP asmuo iš Poliklinikos neatsiima per 3 mėnesius, jis laikomas negaliojančiu. Senasis KVP keičiamas nauju sumokėjus 1,0 Eur mokestį už senąjį KVP (jei buvo darytas ne pirmą kartą) ir keitimo mokestį (1,0 Eur) už naująjį pasą.
Paskutinį kartą redaguota: 2022-06-02, 23:17:23