Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

profilaktiniai_web-851ac4d1e0ac8dfe44448b15507bd28c.jpg

Asmuo atvykdamas tikrintis sveikatą turi turėti formą F 047/a arba F 048/a, kurią išduoda darbdavys. Formoje turi būti nurodyta: darbovietės pavadinimas, pareigos (specialybė), kenksmingi faktoriai, atsakingo asmens parašas, įstaigos spaudas. Už privalomus profilaktinius sveikatos patikrinimus reikia mokėti teisės aktų nustatyta tvarka.

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai – viena iš svarbiausių priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti, užbėgti už akių profesinėms ligoms bei išvengti nelaimingų atsitikimų darbe. Lazdynų sveikatos priežiūros centro specialistų komanda pagal įstatymų jiems suteiktus įgaliojimus ir kompetenciją įvertina bendrą kiekvieno darbuotojo sveikatos būklę, užveda asmens medicininę kortelę, kurioje padaromi reikalingi įrašai, šeimos gydytojas informuoja, kokių gydytojų specialistų konsultacijos ar papildomi tyrimai (pvz. rentgeno) būtini dirbančiajam.

Standartinis profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas, kurio metu bendrosios praktikos (šeimos) gydytojas įvertina bendrą kiekvieno darbuotojo sveikatos būklę, apima:
• šeimos gydytojo konsultaciją, įskaitant anamnezės surinkimą (duomenys apie alergiją, lėtines ligas (CD, PAH, epilepsiją, skydliaukės, sąnarių patologiją, lėtines plaučių, kepenų, inkstų, širdies ir kraujotakos sistemos ligas, navikinius susirgimus, persirgtas infekcines ligas (TBC, hepatitus, ŽIV), traumas, operacijas);
• arterinio kraujospūdžio, širdies susitraukimų dažnio (pulso) matavimą;
• nervų sistemos veiklos ir psichikos įvertinimą;
• regėjimo ir klausos funkcijos įvertinimą;

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. Įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (su vėlesniais pakeitimais) nustatyta tvarka. 

Už profilaktinį sveikatos tikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo.

 Karoliniškių poliklinikoje atliekami profilaktiniai sveikatos tikrinimai ir išduodamos pažymos:

Informacija darbdaviams dėl darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų
Įmonių ar įstaigų sudariusių sutartį su poliklinika, darbdavio atstovas turi pateikti visuomenės sveikatos priežiūros centro patvirtintą privalomojo tikrinimo kontingento pažymą (jei įstaigai privalu ją turėti), darbuotojų sąrašą ir su gydytoja suderiti darbuotojų tikrinimo grafiką. 

Už profilaktinį sveikatos tikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo.

Dėl sutarties sudarymo su VšĮ Karoliniškių poliklinika, prašome kreiptis el. paštu: Daiva.Ramoniene@karpol.lt arba tel. +370 686 10344.

Sutarčiai sudaryti reikalinga informacija:
• Įmonės pavadinimas bei rekvizitai
• Veiklos sritis
• Darbuotojų, kuriems bus atliekami profilaktiniai tikrinimai, skaičius
• Darbuotojų darbo rizikos faktoriai.

Privalomam darbuotojo profilaktiniam asmens sveikatos patikrinimui darbdavys turi pateikti:
• Užpildytą Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą F Nr. 048/a) nurodant darbuotojo: vardą, pavardę, darbo stažą pagal profesiją metais; kenksmingas darbo sąlygas arba aplinkos veiksnius konkrečioje darbo vietoje; pavojingus darbus.
• Knygelė turi būti su asmens nuotrauka ir patvirtinta darbdavio antspaudu bei įgalioto asmens parašu. 
• Darbuotojas, atvykęs į polikliniką, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei šią užpildytą knygelę. Darbuotojams, neturintiems bet pageidaujantiems įsigyti Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) f048/a, ji gali būti išduodama poliklinikoje už papildomą mokestį.
• Išvados dėl darbuotojo profesinio tinkamumo nurodomos Asmens medicininėje knygelėje (F Nr. 048/a). Profilaktinius tikrinimus atliekantis gydytojas, vertina tyrimų rezultatus, konsultavusių kitų profesinių kvalifikacijų gydytojų išvadas ir pan. Šiuos duomenis kiekvienas konsultavęs gydytojas įrašo į F Nr. 025/a. Profilaktinius tikrinimus atliekantis gydytojas daro galutines išvadas apie darbuotojo profesinį tinkamumą. Jos gali būti: „dirbti gali“; „dirbti gali, bet ribotai“ (nurodant kaip); „dirbti negali“. Šios išvados įrašomos į Asmens medicininę knygelę F Nr. 048/a.
• Neįgalūs asmenys ar asmenys, netekę dalies darbingumo, norintys įsidarbinti ar dirbantys, privalo papildomai pateikti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) rekomendacijas.

Užsakovo darbuotojai atvyksta sveikatos patikrinimams iš anksto sutartyje suderintu laiku, poliklinikos profilaktinio kabineto darbo metu. 
 
Darbuotojams, kuriems leidžiama įsidarbinti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų

Privalomojo sveikatos patikrinimo tikslas – įvertinti, ar įsidarbinantys bei dirbantys asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis; apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo; įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės; siekti išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.

Darbuotojams, įsidarbinantiems ar dirbantiems galimos profesinės rizikos sąlygomis

Privalomojo sveikatos patikrinimo tikslas – įvertinti, ar įsidarbinantys bei dirbantys asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis; apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo; įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės; siekti išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.

Vairuotojams mėgėjams

Vairuotojų sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka minimalias fizinio ir psichikos tinkamumo normas, taikomas asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems atitinkamos kategorijos motorines transporto priemones arba jų junginius su priekaba ir (ar) traktorius, savaeiges mašinas ir mechanizmus.

Įsidarbinantiems vairuotojams profesionalams

Vairuotojų sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka minimalias fizinio ir psichikos tinkamumo normas, taikomas asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems atitinkamos kategorijos motorines transporto priemones arba jų junginius su priekaba ir (ar) traktorius, savaeiges mašinas ir mechanizmus.

Dirbantiems vairuotojams profesionalams

Vairuotojų sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka minimalias fizinio ir psichikos tinkamumo normas, taikomas asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems atitinkamos kategorijos motorines transporto priemones arba jų junginius su priekaba ir (ar) traktorius, savaeiges mašinas ir mechanizmus.

Įsidarbinantiems laivyno darbuotojams

Privalomojo sveikatos patikrinimo tikslas- įvertinti, ar įsidarbinantys bei dirbantys asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis; apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo; įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės; siekti išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.

Įsidarbinantiems geležinkelio darbuotojams

Privalomojo sveikatos patikrinimo tikslas – įvertinti, ar įsidarbinantys bei dirbantys asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis; apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo; įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės; siekti išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas. 

Dirbantiems geležinkelio darbuotojams

Privalomojo sveikatos patikrinimo tikslas – įvertinti, ar įsidarbinantys bei dirbantys asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis; apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo; įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės; siekti išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.

Vykstantiems į užsienį

Asmenys, vykstantys į užsienį dirbti ar mokytis, privalo tikrintis sveikatą atsižvelgdami į šalies, į kurią išvykstama, ar išvykos organizatorių keliamus reikalavimus. Vykstantieji gyventi ar turistiniais tikslais sveikatą tikrinasi, jeigu reikalauja šalis, į kurią vykstama, ar kelionės organizatoriai.

Dirbantiems laivyno darbuotojams

Privalomojo sveikatos patikrinimo tikslas- įvertinti, ar įsidarbinantys bei dirbantys asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis; apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo; įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės; siekti išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas. 

Paskutinį kartą redaguota: 2023-10-19, 13:48:59