Apie mus

VšĮ Karoliniškių poliklinika savo veiklą pradėjo 1976 m. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-910 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Lazdynų poliklinikos reorganizavimui prijungiant ją prie viešosios įstaigos Karoliniškių poliklinikos“, nuo 2021-09-01 prie VšĮ Karoliniškių poliklinikos prijungus VšĮ Lazdynų polikliniką, įstaiga tapo viena didžiausių poliklinikų Vilniaus mieste.

DAUGIAU NEI 86 000 PRISIRAŠIUSIŲJŲ PACIENTŲ

BEVEIK 1 000 000 APSILANKYMŲ PER METUS

SUTEIKIAME BEVEIK 300 000 KONSULTACIJŲ

ATLIEKAME DAUGIAU NEI 500 000 LABORATORINIŲ TYRIMŲ PER METUS

Nuėję ilgą permainų kelią, šiandien džiaugiamės iš pagrindų pasikeitusia mūsų infrastruktūra, stipriais specializuotais skyriais, nuosekliai augančiu pacientų skaičiumi, kvalifikuotais darbuotojais ir darniais santykiais mūsų dideliame kolektyve.  

Paslaugas pacientams teikiame 4 padaliniuose: Karoliniškių poliklinikoje, Loretos Asanavičiūtės g. 27A; Lazdynų sveikatos priežiūros centre, Architektų g. 17, Erfurto g. 15; Pilaitės sveikatos priežiūros centre, Karaliaučiaus g. 11. Dėl unikalios ir keliuose Vilniaus miesto mikrorajonuose išsidėsčiusios nutolusių padalinių situacijos, kuri logistiškai nors ir kelia vadybinių administravimo iššūkių, tačiau galime pacientams arti jų namų pasiūlyti ne tik pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau ir specialistų konsultacijas bei specializuotas dienos paslaugas.

VšĮ Karoliniškių poliklinika – akredituota įstaiga

Sveikatos apsaugos ministerijos ekspertų komisijai įvertinus VšĮ Karoliniškių poliklinikos patalpas, medicininę įrangą, paslaugų teikimo procesą, medicinos personalą, įstaigos dokumentus ir kt., 2017 m. gruodžio mėn. VšĮ Karoliniškių poliklinikos šeimos medicinos paslaugoms suteiktas akreditacijos pažymėjimas, o 2021 m. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sudaryta komisija pakartotinai įvertino poliklinikoje teikiamų šeimos medicinos paslaugų atitikimą Nacionaliniams akreditavimo standartams bei išdavė akreditavimo pažymėjimą naujam 5 metų laikotarpiui.

VšĮ Karoliniškių poliklinikai 2019 m. suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas

Šis įvertinimas reiškia, kad mūsų poliklinika atitinka aukščiausius skaidrumo kriterijus bei vykdo aktyvią korupcijos prevencijos veiklą.

Plėtra

2021 m. Vilniaus miesto savivaldybė pritarė Pilaitės sveikatos priežiūros centro priestato statybai, todėl pradėti šio priestato projektavimo bei parengiamieji statybos rangos darbai.

Mūsų misija

Teikti plataus spektro kokybiškas, saugias, prieinamas, pirmines ir antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros, dienos stacionaro ir dienos chirurgijos stacionaro paslaugas, taikant medicinos mokslu pagrįstus pažangius ligų diagnostikos ir gydymo metodus.

Mūsų vizija

Moderni, tvirtą lyderio poziciją tarp Vilniaus poliklinikų turinti, nuolat tobulėjanti, patraukli pacientams ir darbuotojams asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kuri siekia pirmauti nuolat gerindama tiek paslaugų kokybę pacientams, tiek darbo aplinką personalui.

Mūsų vertybės

Pacientas, patikėjęs mums brangiausią savo turtą – sveikatą ir gyvybę;
Profesionalus, patikimas, atsakingas, etiškas ir lojalus darbuotojas;
Darbuotojų bendradarbiavimas darnioje komandoje;
Pacientų ir darbuotojų tarpusavio pagarba, aukšta bendravimo kultūra.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-01, 15:05:59