Gydytojo iškvietimas į namus

Gydytojo iškvietimai į namus registruojami telefonu. Pacientas (globėjas) gali  kreiptis į Poliklinikos registratūrą šiais telefonais arba tiesiogiai kreipiantis į registratūrą:

Karoliniškių poliklinikos ir Pilaitės sveikatos priežiūros centro registratūros telefonas (8 5) 216 8911

Lazdynų sveikatos priežiūros centro registratūros telefonas (8 5) 216 8813

Paslaugas namuose teikia: šeimos gydytojas, vaikų ligų gydytojas, vidaus ligų gydytojas, gydytojas chirurgas.

Paslaugos namuose teikiamos:

  • Naujagimiams, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris, Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos, patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatyta tvarka;
  • Sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus;
  • Vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
  • Asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
  • Pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);
  • Pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;
  • Pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5° temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.

Jeigu paciento skundai ir būklė neatitinka aukščiau išvardintų indikacijų, o pacientas nesutinka atvykti į polikliniką, gydantis ar budintis gydytojas aptaria paciento sveikatos būklę telefonu ir nusprendžia dėl tolimesnio veiksmų plano bei sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.
Svarbu pažymėti, kad  sprendimą, dėl paslaugų namuose teikimo reikalingumo, priima pacientą gydantis šeimos gydytojas arba vaikų ligų gydytojas, arba vidaus ligų gydytojas.

Kompensuojamų vaistų receptai paciento namuose nerašomi.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-21, 06:34:09