PSDF lėšomis finansuojamos (nemokamos) paslaugos

Privalomasis sveikatos draudimas (PSD) kiekvienam juo apsidraudusiam žmogui garantuoja nemokamą sveikatos priežiūrą. Nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis vadinamos tokios paslaugos, kurios yra kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF)  lėšomis.

Apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu pacientams, vadovaujantis sutartimi su Vilniaus teritorine ligonių kasa, poliklinikoje yra teikiamos šios nemokamos, PSDF lėšomis kompensuojamos, paslaugos:

  • pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Jos teikiamos visiems pacientams, kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir yra prisiregistravusių prie poliklinikos gyventojų sąraše;
  • antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos. Jos teikiamos pacientams, teisės aktų nustatyta tvarka apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu bei turintiems gydytojo siuntimą konsultacijai (išskyrus antrinės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį gydytoją dermatovenerologą);
  • būtinoji medicinos pagalba. Tokia pagalbateikiama nemokamai visiems nuolatiniams gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, ar ne. 

Būtinoji medicinos pagalba užsienio šalių piliečiams

Būtinoji medicinos pagalba taip pat teikiama ir užsienio šalių piliečiams. Tam, kad Europos Sąjungos šalių pilietis galėtų pasinaudoti šia teise, jis turi pateikti galiojančius asmens tapatybę ir draustumą valstybiniu sveikatos draudimu patvirtinančius dokumentus – Europos sveikatos draudimo kortelę, ją laikinai pakeičiantį sertifikatą arba pažymą E123 ar DA1 (šios pažymos patvirtina asmens teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, teikiamas dėl nelaimingo atsitikimo darbe).

Kitų užsienio šalių piliečiai, neturintys Europos sveikatos kortelės, už būtinąją pagalbą turėtų susimokėti pagal LR sveikatos apsaugos ministro patvirtintas šių paslaugų bazines kainas. 

Asmenims, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos karinių veiksmų ir pateikusiems Migracijos departamento registracijos centre suteiktą elektroninės sveikatos istorijos (ESI) kodą, teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, kurių nesuteikus paciento sveikatos būklė galėtų pablogėti tiek, kad jiems prireiktų skubiosios medicinos pagalbos paslaugų; taip pat nėštumo priežiūra; imunoprofilaktika nuo COVID-19 koronaviruso infekcijos;  nepilnamečių profilaktinis patikrinimas ir skiepijimas pagal Lietuvoje galiojantį vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių. 

Teritorinės ligonių kasos informacija

Svarbu paminėti, kad turėdamas siuntimą, pacientas gali rinktis gydytoją ir gydymo įstaigą, kuri yra sudariusi sutartį su ligonių kasa. Pas specialistą dėl konsultacijos pacientas registruojamas pirma galima data (pagal paslaugų teikimo registravimo žurnalą). Laukimo trukmė pas gydytoją specialistą skelbiama gydymo įstaigų ir ligonių kasų interneto svetainėse. Siuntimo nereikia, jeigu kreipiamasi dėl būtinosios medicinos pagalbos, taip pat kai yra numatytas ilgalaikis paciento stebėjimas. Be siuntimo galima kreiptis į gydytoją dermatovenerologą.

Išimtis taikoma atvejais, net ir apdraustajam PSD, kai gydymo įstaigose mokamos paslaugos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su ligų ar susirgimų gydymu ir kurios nėra kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis. Šiame sąraše rasime tokias paslaugas, kaip kosmetinės chirurgijos operacijos, akupunktūra ir manualinė terapija, dermatologo kosmetinės procedūros, nėštumo nutraukimas ir kt.

Taip pat gydymo įstaigoje mokėti reikės, jei žmogus, turintis teisę į nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo nuožiūra pasirinks paslaugas be gydytojo rekomendacijos. O jeigu pacientas savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras, kurios nesusijusios su pagrindinės ligos gydymu, lygiai taip pat privaloma  susimokėti visą jų kainą. Šiais atvejais paciento pasirinkimas turi būti motyvuotas ir konkrečiai įvardytas, patvirtintas paciento ir gydytojo parašais medicininiuose dokumentuose. Už paslaugą sumokama gydymo įstaigos kasoje ar mokėjimo terminale, pacientui išduodamas kasos kvitas.

Gydymo įstaigoje mokėti reikės už:
  • odontologinės priežiūros paslaugų teikimo metu sunaudotus medikamentus medžiagas ir priemones (moka apdraustieji (išskyrus vaikus ir asmenis,  besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą);
  • profilaktinius darbuotojų ir įsidarbinančiųjų sveikatos tikrinimus;
  • profilaktinius vairuotojų mėgėjų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, vykstančiųjų į užsienį sveikatos tikrinimus;
  • skiepijimą, kurie neįtraukti į Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, taip pat nėra finansuojami iš kitų šaltinių;
  • nemedicinines paslaugas (mokestis už kopijavimą taikomas, kai kopijų  prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas, pakartotinis prašymas išduoti kopijas arba prašymas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais ir pan.);
  • kitas paslaugas, teisės aktuose nurodytas kaip mokamas;
  • paslaugas, teikiamas tarpusavio sutarčių pagrindu su draudimo įmonėmis, kitomis įmonėmis.

Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, išskyrus būtinąją medicinos pagalbą, teikiamos tik patikrinus, ar asmuo yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.

Čia galite pasitikrinti, ar esate apdraustas Ar esate draustas (-a) privalomuoju sveikatos draudimu?“

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-29, 14:53:36