Naudingos nuorodos

Pervežimo paslaugos

Vilniaus m. socialinės paramos centras (www.spcentras.lt)

Transporto paslaugos teikiamos asmenims, gyvenantiems savo namuose, kurie dėl amžiaus, negalios ar ligos turi judėjimo negalią ir negali naudotis viešuoju ar individualiu transportu bei kurių suaugę vaikai, globėjas (rūpintojas) ar kiti šeimos nariai dėl objektyvių priežasčių negali suteikti jiems transporto paslaugos.

Transporto paslaugos teikiamos šiais tikslais:

 • Vykti į (iš) sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigas Vilniaus mieste;
 • Vykti į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus mieste;
 • Vykti į ortopedijos įmones Vilniaus mieste;
 • Vykti apsigyventi į socialinės globos įstaigas Vilniaus mieste;
 • Esant pagrįstam poreikiui, atsižvelgiant į socialinio darbuotojo vertinimą ir rekomendaciją, bei esant galimybei suteikti paslaugą – kitais tikslais, taip pat ir už Vilniaus miesto ribų.
Asmuo už transporto paslaugas moka savivaldybės institucijos nustatyta mokėjimo už socialines paslaugas tvarka:
 • Paslaugų gavėjo nuvežimas iki paskyrimo vietos, laukimas paskyrimo vietoje ne ilgiau kaip 1 val. ir parvežimas atgal – 2,90 Eur;
 • Paslaugų gavėjo nuvežimas (parvežimas) viena kryptimi – 1,74 Eur;
 • Išimties atvejais paslaugų gavėjo nuvežimas už Vilniaus miesto ribų – paslaugų gavėjai padengia transporto priemonės degalų sąnaudas, išreikštas eurais.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas), pirmą kartą norintis gauti transporto paslaugą, prieš penkias darbo dienas turi kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centro darbuotoją, organizuojantį transporto paslaugų teikimą ir koordinuojantį transporto priemonių naudojimą (Kauno g. 3, 503 kab, (8 5) 233 3780, 8 670 14645), arba į savo gyvenamosios vietos Socialinių paslaugų namuose skyriaus vyresnįjį socialinio darbo organizatorių ir užpildyti Prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir neįgaliojo pažymėjimo (darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ) ar (ir) specialiojo nuolatinės (slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopiją.

Užsisakyti transporto paslaugą galima naudojantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengta Socialinės paramos šeimai informacine sistema (www.spis.lt). Socialiniam darbuotojui įvertinus poreikį šiai paslaugai, Vilniaus miesto socialinės paramos centro direktoriui priėmus sprendimą dėl transporto paslaugų skyrimo, su asmeniu pasirašoma transporto paslaugų teikimo sutartis.

Transporto paslaugos teikiamos darbo dienomis ir valandomis. Telefonas pasiteirauti (8 5) 233 3780.

Asmenų aptarnavimo laikas seniūnijose:
Pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 7.30 – 11.30 val.
Antradieniais ir ketvirtadieniais 12.15 – 16.30 val.
Pietų pertrauka 11.30 – 12.15 val.
PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.

VŠĮ Socialinių paslaugų informacijos centras

Pervežimo kaina į vieną pusę – 30 Eur (į pirmą aukštą, į kitus aukštus + 3 Eur), į abi puses – 45 Eur. Sudarius sutartį,  kaina mažėja. Užsakymai priimami tel. 8 645 49 444.
Galima pervežti asmenį iki 100 kg. Esant didesniam svoriui, papildomai reikalingi 2 asmeniniai pagalbininkai (pervežimo technika pritaikyta iki 200 kg).

Socialinis taksi (www.socialinistaksi.lt)

Socialinis taksi yra skirtas to miesto gyventojams, judantiems vežimėlio pagalba ir norintiems lengvai bei savarankiškai pasiekti norimą vietą. Taip pat Socialiniu taksi gali pasinaudoti ir žmonės, kuriems tokios paslaugos reikia tik vieną kartą, tarkime vykstant iš ligoninės, turistams, miesto svečiams.

Kas gali tapti Socialinio taksi registruotu vartotoju?
Registruotu vartotoju gali tapti Vilniaus miesto ir rajono, Kauno, Klaipėdos, Zarasų miesto bei rajono ir Visagino gyventojai, kurie juda paprasto ar elektrinio vežimėlio pagalba, taip pat asmenys, judantys be vežimėlio, bet turintys judėjimo negalią. Prioritetas registruojant skiriamas žmonėms, turintiems judėjimo negalią ir judantiems vežimėlio pagalba, bei turintiems didelius arba vidutinius poreikius, taip pat žmonėms, kurių darbingumo lygis yra mažesnis nei 55 proc.

Kur galima važiuoti?
Miesto ribose kelionės tikslas nėra ribojamas. Norint nuvykti už miesto ribų, kelionės galimybes reikėtų derinti iš anksto.

Kaip naudotis Socialiniu taksi?
Registruoti Socialinio taksi vartotojai naudojasi sistema www.socialinistaksi.lt, prisijungdami per savo paskyrą. Žmonės, kurie nesinaudoja internetine užsakymo sistema ar jiems reikalinga vienkartinė pagalba, užsisakyti Socialinį taksi gali paskambinę tel. 8 687 44 001 (skambinti galima nuo 11 iki 16 val., darbo dienomis). Valstybinių švenčių dienomis Socialinis taksi nedirba.

Ar galima važiuoti be sutarties?
Neturint sutarties ir norint gauti vienkartinę paslaugą, reikia skambinti telefonu 8 687 44 001 arba rašyti el. paštu socialinistaksi@zmogui.lt ir rezervuoti kelionės laiką.

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose
Dieninis tarifas: 06:00-22:00 Registruotiems vartotojams* Neregistruotiems vartotojams**
1. Nuo 0 iki 5 km (kaina į vieną pusę****) 1,5 EUR 4,5 EUR
2. Nuo 5 iki 10 km (kaina į vieną pusę****) 2 EUR 6,5 EUR
3. Nuo 10 iki 15 km (kaina į vieną pusę****) 2,5 EUR 8 EUR
4. Daugiau nei 15 km (kaina į vieną pusę****) 1 km/0,2 EUR 1 km/0,4 EUR
Naktinis tarifas: 22:00-06:00 Registruotiems vartotojams* Neregistruotiems vartotojams**
1.1. Nuo 0 iki 5 km (kaina į vieną pusę****) 2,25 EUR 6,75 EUR
2.1. Nuo 5 iki 10 km (kaina į vieną pusę****) 3 EUR 9,75 EUR
3.1. Nuo 10 iki 15 km (kaina į vieną pusę****) 3,75 EUR 12 EUR
4.1. Daugiau nei 15 km (kaina į vieną pusę****) 1 km/0,3 EUR 1 km/0,6 EUR
Papildomos paslaugos Registruotiems vartotojams* Neregistruotiems vartotojams**
5. Pagalba patenkant į mašiną – jei nėra lifto*** 1 aukštas/1 EUR 1 aukštas/2 EUR
6. Neįgaliojo vežimėlio nuoma*** 1 dienai/3 EUR 1 dienai/6 EUR
7. Varytuvo/Elektrinio vežimėlio nuoma*** 1 val./3 EUR 1 val./5 EUR

Maltiečiai (www.maltieciai.lt)

Pervežimo paslauga teikiama visame Vilniaus mieste, rajone bei į kitus miestus. Mikroautobuse yra 3–6 vietos neįgaliesiems su vežimėliais ir vieta lydinčiam asmeniui. Pavėžėjimu gali pasinaudoti ir regos bei klausos negalias turintys asmenys. Maltiečių vairuotojai-asistentai ir savanoriai esant reikalui visada padės kelionės metu, įlaipins į transporto priemonę ir išlaipins iš jos, taip pat pagelbės kitais iškilusiais klausimais. Teikiantys paslaugą darbuotojai yra apmokyti visų reikalingiausių įgūdžių, pirmosios pagalbos pradmenų. Dėl komandoje „Važiuojam“ dirbančių specialistų, tarp kurių yra ir paramedikų, organizacija savo klientams gali teikti itin kokybiškas paslaugas.

Kainynas:

 • Kilometro kaina – 0,60 Eur.
 • Vienkartinė atvykimo kaina – 0,90 Eur.
 • Minimalus kelionės mokestis – 1,50 Eur.
 • Keliaujant už Vilniaus miesto ribų, kelionės mokestis susideda iš degalų sąnaudų (į abi puses) + valandinis vairuotojo-asistento darbo užmokestis (3,80 Eur/val.).
 • Pavėžėjimo spec. automobiliu asmenims su labai dideliais poreikiais (gulintiems) kaina Vilniaus mieste – 10 Eur (į vieną pusę).

Paslauga teikiama iš anksto užsiregistravus telefonu (+370 615 50 232) arba elektroniniu paštu vaziuojam@maltieciai.lt. Vienu metu galime vežti 3–6 vežimėlius, todėl keliaujant paranku kooperuotis su kolegomis, draugais, kaimynais. Jei važiuojančiųjų yra ne vienas, kelionės išlaidos dalijamos iš klientų skaičiaus – taip galima ir sutaupyti!

Antrinio ir tretinio lygio ASPĮ
Medicininės reabilitacijos įstaigos ir jų teikiamos paslaugos
Kitos aktualios nuorodos
Vaikų teisių ir globos įstaigos

Tėvystės įgūdžių mokymai

 Nemokama

1. Pal. J. Matulaičio Šeimos pagalbos centras Matulaičio a. 3, Vilnius
Tel. (8-5) 246 17 72
Mob. 8 659 05051
El. p. matulaitis.seimos@gmail.com
2. Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba A. Vivulskio g. 2a, Vilnius
Tel. (8 5) 2650908, (8 5) 2650912,
Faks. (8 5) 2650973
El. p. rastine@ppt.vilnius.lm.lt
www.vilniausppt.lt
3. Pagalba paaugliams iniciatyva
(reikalingas Vaiko teisių apsaugos skyriaus siuntimas)
Varšuvos g. 4-1, Vilnius
Tel. ( 8 5) 279 1018
Mob. 8 672 35298, 8 673 02311
El. p.: info@ppi.ltppi.centras@gmail.com,
parama@ppi.ltkonsultacijos@ppi.lt
www.ppi.lt
4. Laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“
(reikalingas Vaiko teisių apsaugos skyriaus siuntimas)
A. Jaroševičiaus g. 10B, Vilnius
Tel. 8-52385770
El. p. atsigrezk@gmail.com
http://atsigrezk.org
5. Socialinės paramos centras Kauno g. 3/26, Vilnius
Tel. (8 5) 213 3663
El. p. info@spcentras.lt
www.spcentras.lt
6. Vilniaus visuomenės sveikatos biuras Polocko g. 12, Vilnius
Tel. 8 5 205 3417
El. p. renginiai@vvsb.lt
www.vvsb.lt 

 Mokama

1. Paramos vaikams centras Latvių g. 19A, Vilnius
Tel. (8 5) 271 5980
Mob. 8 611 43567
Faks. (8 5) 271 5979
El. p. pvc@pvc.lt
http://www.pvc.lt,
http://www.vaikystebesmurto.lt,
http://www.pozityvitevyste.lt
2. Vilniaus šeimos psichologijos centras Apkasų g. 6-9, Vilnius
Tel. 864661003 (Vaida)
El. p. info@seimospsichologija.lt
3. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras Konstitucijos pr. 25, Vilnius
Renata Dambrauskaitė Pėželienė
Tel. (8 5) 205 4695
El. p. renata@lvjc.lt

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
A. Vivulskio g. 13, 03221 Vilnius
Tel. (8 5) 231 0928
Faks. (8 5) 231 0927

Vilniaus m. sav. Vaiko teisių apsaugos skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT- 09601 Vilnius
Faks. (8 5) 211 2568
El. p. vaikut@vilnius.lt

Vilniaus miesto vaikų globos namai:

1. Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai Direktorė Ieva Norkienė
Džiaugsmo g. 45, LT-10210, Vilnius
Vydūno g. 15-4 ir 15-7
Tel./Faks. (8 5) 234 1800
http://www.zolyno.lt/
zolynas@zebra.lt
2. Vilniaus Minties vaikų socialinės globos namai Direktorė Gintarė Tučkuvienė
Minties g. 1, LT-08233, Vilnius
Tel. (8 5) 276 7522
Faks. (8 5) 276 5855
http://www.mintiesnamai.lt
info@mintiesnamai.lt
3. Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai Direktorė Elvyra Lotc V. Grybo g. 29, LT- 10318, Vilnius
Tel. (8 5) 234 03 82,
Faks. (8 5) 234 03 17
http://www.antakalniovaikunamai.lt
info@antakalniovaikunamai.lt
4. Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“ Direktorė Albina Stasiukynienė
Lakštingalų g. 9, LT- 10103, Vilnius
Tel./Faks. (8 5) 277 79 69
http://www.gilesvaikai.lt/
gile@lsga.lt
5. Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai Direktorė Viktorija Grežėnienei
Žolyno g. 47, LT- 10254, Vilnius
Tel./Faks. (8 5) 234 03 00,
http://www.kudikiunamai.lt/
administracija@kudikiunamai.lt
6. Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas Direktorė Jūratė Čečetienė
Lakštingalų g. 7, LT-10103, Vilnius
Tel. (8 5) 277 7991,
Faks. (8 5) 270 0205
http://www.vilniauspensionas.lt/
pensionas@takas.lt

Valstybiniai globos namai:

1. Vaiko ir motinos globos namai „Užuovėja“
 
Direktorė Gytė Bėkštienė
Palydovo g. 29, LT-11107, Vilnius
Tel./Faks. 8 (5) 2485303
http://www.uzuoveja.lt info@uzuoveja.lt
2. Švenčionių rajono Socialinių paslaugų centro Vaikų globos namai Direktorė Rima Rakitienė
Vilniaus g. 130, LT-18222 Švenčionėliai, Švenčionių r.
Tel./Faks. (8 387) 31 318
spc.vaikugloba@gmail.com
3. Pabradės socialinės globos namai Direktorė Nijolė Genytė
Klevų g. 27, LT-18180, Pabradė, Švenčionių r.
Tel./Faks. (8387) 54585
http://www.pabradesocgloba.lt
pabrade.pensionatas@takas.lt
4. Pabradės vaikų globos namai Direktorė Joleta – Veronika Dubauskienė
Mokyklos g. 5 LT-18181 Pabradė, Švenčionių r.
Tel. (8387) 54402, 54667,
Faks. (8 387) 54 667
http://www.pabradesvaikai.lt
pvgn@is.lt
5. Vilijampolės socialinės globos namai Direktorius Linas Butkus
Apuolės g. 44,LT-48009, Kaunas
Tel. (8 37) 361671
Faks. (8 37) 361547
http://www.vilijampolessgn.lt
linas.butkus@vilijampolessgn.lt

Nevalstybiniai vaikų globos namai:

1. Vilniaus SOS vaikų kaimas
 
Direktorius Gedas Batulevičius
Ozo g. 37, LT-07171, Vilnius
Tel. (8 5) 270 5091
Faks. (8 5) 270 5078
http://www.sos-vaikukaimai.lt
kaimas@sos-org.lt
2. Šv. Jono vaikai Direktorė Lina Šarkaitė
Antakalnio g. 27,LT-10312
Tel. (8 5) 268 55 72
Faks. (8 5) 268 55 73
http://www.svjonovaikai.lt/lt
sjvaikai@gmail.com
amatai@mail.lt
3. Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“
 
Direktorė Sigita Ignatovičienė
A. Jaroševičiaus g. 10B, LT-02112, Vilnius
Tel./Faks. (8 5) 238 57 70
http://atsigrezk.org
atsigrezk@centras.lt
4. Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinosios globos namai
 
 
Direktorė Lina Jurkaitė
Visų Šventųjų g. 5 ,LT-01306
Mob. 864585770
L. Asanavičiūtės g. 38-30 (merginos)
Maumedžių g. 8-2 (mergaitės)
http://www.visusventujuvaikai.lt
visusventujuvaikai@gmail.com
5. Labdaros ir paramos fondas „Visos Lietuvos vaikai“ Direktorė Beata Peleckienė
Koncepto k., Gilučių sen., Elektrėnų sav., LT-26131
Mob. 8614 21531
http://www.sos-vaikai.lt/
sos.vaikai@gmail.com
6. Lietuvos katalikių moterų sąjungos Vaikų ir jaunimo paramos centras
 
Direktorė Alma Šiaudinienė            Aušros Vartų g. 7, LT-01129, Vilnius
Tel./Faks. (8 5) 262 38 19
M. Balinskio g. 6
Tel. 869942805
Žirmūnų g. 123 (merginos)
Tel. (8 5) 276 34 06
8 685 43393, 862054146
A. P. Kavoliuko g. 9-27 (vaikinai)
Tel. 8 699 42809
http://www.lkms.lt/lt
lkms.vjpc@gmail.com
7. Vaikų ir paauglių socialinis centras
 
Direktorė Jurgita Pukienė
Piliakalnio g. 84, Nemenčinės m., Vilniaus r.
Tel./Faks. (8 5) 237 25 48
http://www.vpscentras.lt
info@vpscentras.lt
8. Valsta Direktorius Stasys Leika
Naugarduko g. 47-41, Vilnius
Tel. 8 670 37040
vsi.valsta@gmail.com

Motinystės mokyklos
1. VšĮ Karoliniškių poliklinika Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilnius
Paskaitos nėščiosioms vyksta II a., Didžiojoje posėdžių salėje
www.karpol.lt
2. VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė Antakalnio g. 57, Vilnius
Motinystės centras, tel. (8 5) 239 3089, 8 647 13 254
Nėščiųjų mokyklėlė, tel. (8 5) 239 1486
www.motinystesmokykla.lt
4. VšĮ Vilniaus gimdymo namai Tyzenhauzų g. 18A, Vilnius
Paskaitos nėščiosioms, išankstinė registracija tel. 8 686 68 861
3. Vilniaus visuomenės sveikatos biuras Polocko g. 12, Vilnius
“Šeimų mokyklėlė”, registracija tel. (8 5) 205 3417, el. p. renginiai@vvsb.lt
www.vvsb.lt/tag/seimu-mokyklele
Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-21, 06:11:41