Būtinoji pagalba

Skubioji pagalba teikiama nedelsiant arba neatidėliotinai,

kai dėl ūmių klinikinių būklių, gresia pavojus paciento ir (ar) aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams.

Būtinajai medicinos pagalbai priskiriama pirmoji medicinos pagalba ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiama skubi medicinos pagalba.

Būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems nuolatiniams gyventojams, neatsižvelgiant į jų draustumą. 

Būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai užsienio šalių piliečiams, pateikusiems galiojančius asmens tapatybę ir draustumą valstybiniu sveikatos draudimu patvirtinančius dokumentus – Europos sveikatos draudimo kortelę, ją laikinai pakeičiantį sertifikatą arba pažymą E123 ar DA1 (šios pažymos patvirtina asmens teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, teikiamas dėl nelaimingo atsitikimo darbe). 

Kitų užsienio šalių piliečiai, neturintys Europos sveikatos kortelės, už būtinąją pagalbą turėtų susimokėti pagal LR sveikatos apsaugos ministro patvirtintas šių paslaugų bazines kainas. 

Dėl būtinosios pagalbos teikimo, planine tvarka užregistruotiems pacientams gali tekti palaukti priėmimo. Šiais atvejais informuojame pacientus apie poreikį palaukti ir tikimės supratingumo. 

Paskutinį kartą redaguota: 2022-06-03, 02:05:47