Įgyvendinti projektai

Antrinio lygio ir reabilitacijos paslaugų plėtra


„Antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtra ir infrastruktūros gerinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje“ pagal priemonę Nr. VP 3-2.1-SAM-10-V. 

2010 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-605 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-10-V priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ VšĮ Karoliniškių poliklinikos projekto „Antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtra ir infrastruktūros gerinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje“ įgyvendinimui buvo skirtas finansavimas.

Projekto tikslas:

Gerinti antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą ir kokybę VšĮ Karoliniškių poliklinikoje, modernizuojant šių paslaugų infrastruktūrą.

Projekto uždaviniai:

 • Rekonstruoti II lygio ambulatorinėms ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti skirtas patalpas ir įsigyti reikalingą įrangą.
 • Pagerinti II lygio ambulatorinių ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą Karoliniškių poliklinikoje.

Projekto rezultatai:

 • Projekto metu bus rekonstruotos II lygio ambulatorinėms paslaugoms teikti skirtos patalpos bei įsigyta reikalinga įranga (kardioechoskopas, fibrogastroduodenoskopas, echoskopas).
 • Rekonstruotos patalpos, skirtos ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti bei įsigyta reikalinga įranga.
 • Įgyvendinus projektą pagerės II lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų kokybė ir prieinamumas Karoliniškių poliklinikoje paslaugas gaunantiems pacientams.

Bendra projekto vertė – 3 563 000 Lt. Projektas finansuojamas iš 2007-2013m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonei Nr.VP 3-2.1-SAM-10-V numatytų lėšų.

Energijos efektyvumo didinimo projektas


„Energijos efektyvumo didinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje“ pagal priemonę Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R. 

2010 m. rugsėjo 17 d. Vilniaus regiono plėtros taryba sprendimu Nr. 10.9-58 „Dėl Vilniaus regiono, siūlomų finansuoti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, pakeisto sąrašo Nr. 03 2007-2013 metų laikotarpiui ir patikslinto rezervinių projektų sąrašo Nr. 03-REZ tvirtinimo“ VšĮ Karoliniškių poliklinikos projektas „Energijos efektyvumo didinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje“ buvo perkeltas iš rezervinių projektų sąrašo į Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ sąrašą Nr. 03 2007-2013 metų laikotarpiui.

Projekto tikslai:

 • Renovuoti pastato išorines atitvaras.
 • Renovuoti-pakeisti poliklinikos apšvietimo sistemas.

Projekto uždaviniai:

 • Renovuoti pastato išorines atitvaras (sienų – 6237 kv. m. )
 • Renovuoti poliklinikos apšvietimo sistemą (pakeisti šviestuvų ir elektros instaliacijų 1537 vnt.).

Projekto rezultatai:

 • Įgyvendintos renovacijos priemonės iš esmės pagerins VšĮ Karoliniškių poliklinikos pastatų technines ir energetines charakteristikas.
 • Rekomenduojamų priemonių įdiegimas taip pat pagerintų ir fizinę pastatų būklę bei būtų pailgintas nusidėvėjusių pastatų tarnavimo laikas, sumažėtų išlaidos energetiniams resursams. Tuo projektas būtų svarbus regionui.

Bendra projekto vertė – 3 025 748 Lt/876317.19 Eur. Projektas ketinamas finansuoti iš 2007-2013m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ sąrašą Nr. 03 2007-2013 metų laikotarpiui.

Psichikos dienos stacionaro įkūrimas


„Psichikos dienos stacionaro įkūrimas Karoliniškių poliklinikos psichikos sveikatos centre“ 

2010 m. liepos 9 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-623 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-08-R priemonę „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“, VšĮ Karoliniškių poliklinikos projekto „Psichikos dienos stacionaro įkūrimas Karoliniškių poliklinikos psichikos sveikatos centre“ įgyvendinimui buvo skirtas finansavimas.

Projekto tikslas:

Plėtoti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tinklą, didinti psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą įsteigiant dienos stacionarą prie VšĮ Karoliniškių poliklinikos Psichikos sveikatos centro.

Projekto uždaviniai:

 • Rekonstruoti ir įrengti Karoliniškių poliklinikos Psichikos sveikatos centro 360 kv.m. patalpas.
 • Įsteigti 11 vietų dienos stacionarą poliklinikos Psichikos sveikatos centre.
 • Pagerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Karoliniškių poliklinikoje.
 • Įsigyti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui reikalingą įrangą ir baldus.

Projekto rezultatai:

 • Poliklinikos PSC paslaugų praplėtimas, įkuriant dienos stacionarą, pagerins psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę Vilniaus mieste, padės sumažinti psichikos sutrikimų chronizaciją, sutrumpins stacionarinio gydymo laiką, užtikrinti asmenų, lankančių dienos stacionarą, darbingumo išsaugojimą, reintegraciją į visuomenę ir gyvenimo kokybę.
 • PSC teikiamų paslaugų prieinamumas pagerės ne mažiau kaip 80 asmenų per metus.

Bendra projekto vertė – 848556 Lt. Projektas finansuojamas iš 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonei Nr.VP3-2.1-SAM-08-R numatytų lėšų.

VšĮ Karoliniškių poliklinikos Pilaitės filialo statyba


VšĮ Karoliniškių poliklinikos Pilaitės filialo statyba Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiame sklype Karaliaučiaus g., Vilniaus m. bei įrangos įsigijimas.

Projekto tikslas:

Gerinti VšĮ Karoliniškių poliklinikos Pilaitės filialo teikiamų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Projekto uždaviniai:

 • Pastatyti ir įrengti VšĮ Karoliniškių poliklinikos Pilaitės filialo patalpas Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiame sklype Karaliaučiaus g., Vilniaus m.
 • Įsigyti reikiamą medicininę įrangą, organizacinę techniką bei biuro baldus.

Planuojami projekto rezultatai:

 • Pastatytos ir įrengtos šiuolaikinius statybos techninius bei gydymo įstaigų įrengimui keliamus higieninius reikalavimus atitinkančios Pilaitės filialo pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikalingos patalpos (506 m2) Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiame sklype Karaliaučiaus g., Vilnius.
 • Išplėsta infrastruktūra, įsigyjant pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui reikiamą įrangą bei baldus.
Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-16, 12:09:10