Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

2021 m. darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

2021

metai

2022  metai II ketv.

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, bruto, Eur

 

Gydytojai

160

3660

156

3996

Kitas personalas

45

947

37

1018

Slaugytojai

173

2120

170

2155

Kitas personalas, teikiantis ASP

147

1607

149

1634

Paskutinį kartą redaguota: 2022-07-15, 16:14:35