0
 0 LT | EN

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimasDarbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius
2017 m. IV ketv.
Vid. mėnesinis darbo užmokestis (bruto, Eur)
2017 m. IV ketv.
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius
2016 m.
Vid. mėnesinis darbo užmokestis (bruto, Eur)
2016 m.
Gydytojai18314181821329
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu7180581769
Slaugytojai121812117813
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu6354856542
Kitas personalas6768367726
Didinti šriftą
Kontrastas