0
 0 LT | EN

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimasDarbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius
2018 m.
Vid. mėnesinis darbo užmokestis (bruto, Eur)
2018 m.
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius
2017 m.
Vid. mėnesinis darbo užmokestis (bruto, Eur)
2017 m.
Gydytojai18918691811468
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu8797178830
Slaugytojai1201062120850
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu5570259565
Kitas personalas6988164731
Didinti šriftą
Kontrastas