Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2021 m.
darbuotojų,
einančių šias pareigas
skaičius

2021 metai

2022 m.
darbuotojų,
einančių šias pareigas
skaičius

2022 m.
Vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis,
bruto, Eur

Gydytojai

160

3660

158

3722

Kitas personalas

45

947

44

904

Slaugytojai

173

2120

171

1952

Kitas personalas, teikiantis ASP

147

1607

150

1472

Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-24, 16:07:32