0
 0 LT | EN

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimasDarbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius
2018 m. I ketv.
Vid. mėnesinis darbo užmokestis (bruto, Eur)
2018 m. I ketv.
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius
2017 m.
Vid. mėnesinis darbo užmokestis (bruto, Eur)
2017 m.
Gydytojai18517471811468
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu7298178830
Slaugytojai122986120850
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu6466159565
Kitas personalas6685164731
Didinti šriftą
Kontrastas