0
 0 LT | EN

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimasDarbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius
2018 m. II ketv.
Vid. mėnesinis darbo užmokestis (bruto, Eur)
2018 m. II ketv.
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius
2017 m.
Vid. mėnesinis darbo užmokestis (bruto, Eur)
2017 m.
Gydytojai18017501811468
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu6995978830
Slaugytojai128978120850
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu6264959565
Kitas personalas5787764731
Didinti šriftą
Kontrastas