0
 0 LT | EN

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimasDarbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius
2018 m. III ketv.
Vid. mėnesinis darbo užmokestis (bruto, Eur)
2018 m. III ketv.
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius
2017 m.
Vid. mėnesinis darbo užmokestis (bruto, Eur)
2017 m.
Gydytojai18619871811468
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu7095778830
Slaugytojai1341122120850
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu5774359565
Kitas personalas6088664731
Didinti šriftą
Kontrastas