0
 0 LT | EN

ŽIVILĖ MIKALAUSKIENĖ

Vaikų ligų gydytoja, skyriaus vedėja
Vaikų ligų skyrius (226 kab.)
Tel. (8 5) 2055067

Darbo laikas Pareigybės aprašas
Didinti šriftą
Kontrastas