Vizito atšaukimas

Gerbiami Pacientai, jei negalite atvykti Jums paskirto vizito laiku, maloniai prašome pranešti

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad vadovaujantis  LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“ 18 punktuPacientas turi teisę nenurodydamas priežasčių atšaukti registraciją arba pakeisti registracijos datą ir (ar) laiką Aprašo 12 punkte nustatyta tvarka. Jei pacientas negali atvykti nustatytu laiku, jis apie tai ASPĮ privalo pranešti kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-06-22, 12:44:47