LT | EN

Psichikos dienos stacionare teikiamos socialinės ir medicininės paslaugos, skatinančios pacientų socializaciją, stiprinančios žmonių su psichikos negalia gebėjimus prisitaikyti aplinkoje, padedančios jiems integruotis į visuomenę. Paslaugos pacientams teikiamos darbo dienomis, nuo 7.00 iki 19.30 val.

Psichikos dienos stacionare paslaugas teikia specialistų komanda:

 • Gydytojai psichiatrai,
 • Socialiniai darbuotojai,
 • Psichikos sveikatos slaugytoja,
 • Medicinos psichologas.

Atvykstant į Psichikos dienos stacionarą reikia turėti:

 • gydytojo psichiatro siuntimą (forma Nr. 027/a.),
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
 • privalomąjį sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą.

Teikiamų psichinės sveikatos priežiūros paslaugų trukmė psichikos dienos stacionare asmeniui – 30 darbo dienų. Privalomu sveikatos draudimu apdraustiems pilnamečiams asmenims, atvykusiems su gydytojo psichiatro siuntimu, nemokamai teikiamos šios paslaugos:

 • Gydytojo psichiatro konsultacija

  Gydytojas psichiatras teikia pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas pagal medicinos normoje nustatytą kompetenciją, skiria gydymą psichotropiniais vaistais, teikia priklausomybės ligų gydymo paslaugas.

 • Individuali psichologo konsultacija

  Psichologas – psichologijos studijas universitete baigęs asmuo. Panaudodamas specialius testus, psichologas tiria įvairius psichikos procesus: dėmesį, atmintį, intelektinius gebėjimus, mąstymą (pvz., mąstymo adekvatumą, kryptingumą), taip pat asmenybės bruožus (intraversiją, ekstraversiją, savęs vertinimą, sugebėjimus užmegzti santykius ir kt.). Psichologas taip pat konsultuoja iškilus problemoms tarpasmeniniuose santykiuose, šeimoje arba darbe, išgyvenant krizę, susiduriant su kasdienio gyvenimo sunkumais, išgyvenant nepasitenkinimą ir siekiant suprasti save.

 • Individuali socialinio darbuotojo konsultacija

  Socialinis darbuotojas pagal savo kompetenciją teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas, padeda asmeniui ar jo šeimai spręsti socialines problemas; sudaro individualų socialinės pagalbos pacientui planą, numato socialinės pagalbos pacientui konkrečias priemones ir būdus; teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei socialines paslaugas.

 • Šokio judesio terapija

  Šokio judesio terapija padeda palaikyti fizinį, emocinį, socialinį funkcionavimą. Šios veiklos metu mokomasi atsipalaidavimo ir koordinacijos, kvėpavimo sureguliavimo pratimų. Mažėja nerimas, retėja panikos priepuoliai, mažėja depresiškumas, gerėja miegas, atsiranda entuziazmas.

 • Savipagalbos grupė

  Tai – įvairių problemų sprendimo būdas, pagrįstas dalijimusi asmenine patirtimi.

 • Užimtumo terapija

  Tai terapijos forma, kuri akcentuoja bendradarbiavimą, emocinės aplinkos ir būsenos stabilumą. Kūrybinis procesas yra pasitelkiamas kaip bendravimo priemonė, teikianti nepaprastą galimybę stebėti aplinką, suprasti save, pažinti kitus. Kūrybiniai užsiėmimai palengvina adaptaciją grupėje.

 • Piešimo ant vandens terapija

  Tai nėra piešimo pamoka, juose nemokoma dailininko įgūdžių. Svarbiausia šiuose užsiėmimuose – patyrimas kuriant, kūrybos procesas, o ne kūrybos produkto profesionalumas. Gebėjimai piešti nėra būtini. Neretai reikšmingus išgyvenimus, mintis ir jausmus nelengva išreikšti žodžiais. Tuomet į pagalbą gali ateiti vaizdai – kuriant ranka nesąmoningai krypsta ir piešia tai, kas reikšminga ir svarbu. Vidinę būseną išreiškus vaizdu tampa lengviau ją apibūdinti žodžiais. Ši terapija leidžia aiškiau ir brandžiau suprasti sunkumus, ieškoti būdų juos spręsti.

 • Filmų terapija

  Kinas gali padėti pabėgti nuo realybės, tačiau jis gali ir pažadinti naujam gyvenimui. Niekas neina į kiną pažiūrėti šabloniškų situacijų. Į kiną mes einame patirti tikrų emocijų įvairovę – meilę, pyktį, baimę, pavydą, aistrą. Filmų terapijos metu, siekiama ugdyti žmogaus savistabą ir sugebėjimą rasti sprendimus, atskleisti paslėptus elgesio motyvus, neigiamų emocijų šaknis, plėtoti sugebėjimą analizuoti situacijas. Įsisąmonindami ir aptardami šias savo emocijas su kitais žmonėmis, stebėjusiais tą patį filmą ir turėjusiais panašią patirtį, galime daug išmokti ir suprasti apie save ir savo tarpusavio santykius.

 • Psichoterapinė grupė

  Psichologo vadovaujama keliolikos žmonių grupė, kuriai būdingi įprasti žmogaus kasdieniai santykiai. Jos metu geriau išmokstama pažinti save, geriau suprati kitų žmonių poreikius, išmokstama spręsti tarpusavio santykio problemas, išgyventi kitų žmonių emocinį vertinimą ir palaikymą, išmokstama teikti, gauti ir priimti tam tikrą pagalbą. Grupinė terapija yra efektyvi įveikiant krizines situacijas, gydant nerimą ir depresiją. Ja siekiama koreguoti charakterio savybes, kurios sunkina gyvenimą ir trukdo bendravimą šeimoje ar kitoje aplinkoje. Gydymo metu įgytus naujus elgesio būdus galima greičiau pritaikyti kasdieniame gyvenime. Visas grupės gyvenimas tampa gydomuoju veiksniu.

 • Kompiuterinio raštingumo užsiėmimas

  Daugumai pacientų dažnai iškyla įvairių klausimų, susijusių su kompiuteriu, naudojimosi juo privalumais: pavyzdžiui, kaip susirasti darbą internetu, sukurti asmeninį elektroninį paštą, parašyti ir išsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV), parašyti laišką, paruošti tam tikros temos prezentaciją auditorijai bei išmokti dirbti savarankiškai kompiuteriu ir pan. Psichikos dienos stacionare pacientai mokomi kompiuterinio raštingumo pradmenų.

 • Biblioterapija

  Jos metu skaitomi, cituojami įvairūs tekstai, ištraukos. Po to dalijamasi savo mintimis bei jausmais, sukeltais išgirstų žodžių. Taip skatinama kalbėti, bendrauti, pasisakyti, bei gerbti kito asmens nuomonę. Kokius jausmus ir mintis pažadino perskaitytas tekstas? Kokius prisiminimus, vaizdinius sukėlė pasakojimas? Ar jums pažįstamos išgirstos problemos? Kaip jūs sprendžiate panašias problemas? Formuluodamas ir išreikšdamas savo mintis, išgirsdamas pašnekovų reakcijas į jas, žmogus geriau suvokia save, savo poelgius, geriau pamato elgesio alternatyvas.

 • Audio relaksacija

  Tai fizinis bei psichinis atsipalaidavimas, teigiamai veikiama emocinė bei psichinė būklė. Kuo naudinga relaksacija?

  • Padeda nusiraminti po didelio streso, bei didina atsparumą jam.
  • Sumažina emocinę įtampą, nerimą, jaudinimąsi, pvz.: prieš viešą pasirodymą, egzaminus, varžybas, operaciją. Atsipalaidavęs žmogus gali labiau susitelkti nagrinėdamas problemą.
  • Padeda greitai užmigti, lengvai pabusti, kai reikia. Miegas tampa vertingesnis.
  • Trumpas poilsis. Atsipalaidavimas pašalina nedidelį nuovargį, padidina darbingumą.
  • Padeda susikaupti, susikoncentruoti ir tuo pačiu daugiau nuveikti įvairiose gyvenimo situacijose, lengviau pasiekti tikslą.
  • Padeda geriau suprasti save: pažinti savo gerąsias ir blogąsias puses, ir tuo pačiu suvokti savo galimybes bei tobulėti.
  • Padeda esant įtampos galvos skausmams, kraujotakos bei virškinimo problemoms.
 • Šviesos terapija

  Tai saugios, maloniai atpalaiduojančios procedūros, kurių poveikis yra greitesnis nei daugelio antidepresantų – 80 proc. Šviesos terapijai naudojama lempa imituoja saulės šviesą ir sukelia biocheminius pokyčius smegenyse, taip pakeldama nuotaiką, sukeldama malonumo jausmą. Šviesos terapija taikoma depresijai, miego sutrikimams, bulimijai, adaptacijos sutrikimams, nerimo būklėms, taip pat depresijoms nėštumo, laktacijos metu gydyti.

 • Muzikos terapija

  Muzika, kaip terapija naudojama jau nuo senų senovės. Muzika gali veikti labai skirtingai, gali vesti žmogų į balansą, o gali atvesti į nostalgiją ar praeities prisiminimus, gali migdyti, o gali ir budinti bei skatinti dinamiką, kūrybingumą ir motyvaciją. Tai veiksmingas būdas neįsisąmonintoms emocijoms suvokti, „išsivalyti“ nuo kankinančių ir nemalonių emocinių reakcijų. Be to, ši veikla didina pasitikėjimą savimi, savivoką, savivertę, padeda rasti savyje dvasinę harmoniją.

Psichologinės pagalbos tarnybos

  Jaunimo linija www.jaunimolinija.lt (pagalbą teikia savanoriai)
  00.00–24.00 (I–VII), tel. (8 800) 28 888
  Vaikų linija www.vaikulinija.lt (pagalbą teikia savanoriai)
  11.00–23.00 (I–VII)
  Algirdo g. 31, Vilnius
  Vilties linija www.kpsc.lt/klausimai-atsakymai, vilties.linija@gmail.com
  Tel. 116123
  Pagalbos moterims linija Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai www.moters-pagalba.lt/linija; pagalba@moteriai.lt
  10.00–21.00 (I–V), tel. (8 800) 66366
  Krizių įveikimo centras Pagalbą suaugusiems teikia psichikos sveikatos specialistai www.krizesiveikimas.lt
  16.00–20.00 (I–V), 12.00–16.00 (VI) „Skype“ sistema (vardu krizesiveikimas), Giedraičių g. 60A, Vilnius
  Linija doverija Pagalbą jaunimui rusų kalba teikia savanoriai
  16.00–20.00 (I–VII), tel. (8 800) 77277

Pas vaikų ligų gydytojus, gydytojus odontologus bei nuotolinėms konsultacijoms pas šeimos gydytojus jau galima UŽSIREGISTRUOTI INTERNETU – per https://www.esveikata.lt/ipr sistemą!

AKTUALI INFORMACIJA DĖL VAKCINACIJOS NUO COVID-19:
Užsiregistruoti save ar kitą asmenį skiepui INTERNETU galima per http://www.koronastop.lt/

UŽSIREGISTRUOTI skiepui TELEFONU galima skambinant Karštąja linija – 1808.
Gauti daugiau informacijos apie skiepijimo procesą galite
puslapyje https://koronastop.lrv.lt/lt/vakcina arba skambindami į Vakcinos liniją telefonu 8 5 230 0123.

AKTUALI INFORMACIJA KELIAUJANTIEMS:
Pasiskiepiję arba turintys neigiamą laboratorinio tyrimo atsakymą pacientai
gali e. sveikatos sistemoje atsispausdinti dvikalbę pažymą -
Daugiau informacijos čia!


Atkreipiame dėmesį, kad pacientų revakcinacija Pfizer vakcina bei vakcinacija visomis vakcinomis nuo Covid-19 vyksta kongresų ir parodų rūmuose Litexpo, Laisvės pr. 5.