Psichinė sveikata

Karoliniškių polikliinikos Psichikos sveikatos centras

Poliklinikos Psichikos sveikatos centrus, rasite:
Karoliniškių poliklinikoje (Loretos Asanavičiūtės g. 27A), gydytojų darbo grafiką rasite čia;
Lazdynų sveikatos priežiūros centre (Architektų g. 17), gydytojų darbo grafiką rasite čia;

Kilus klausimų, dėl Psichikos sveikatos centrų darbo, prašome kreiptis į:
Karoliniškių poliklinikos Psichikos sveikatos centro vedėją, gydytoją psichiatrę Virginiją Karalienę el. paštu Virginija.Karaliene@karpol.lt;
Vyr slaugytoją, psichikos sveikatos slaugytoją Deimantę Valasavičienę el. paštu Deimante.Valasaviciene@karpol.lt;

Lazdynų SPC Psichikos sveikatos centro vedėją, gydytoją psichiatrę Astą Mitkuvienę el. paštu Asta.Mitkuviene@karpol.lt;
Soc. darbuotoją Joaną Sichorskytę el. paštu Joana.Sichorskyte@karpol.lt;

šĮ Karoliniškių poliklinikos Psichikos sveikatos centre dirba vaikų ir paauglių psichiatras, 4 gydytojai psichiatrai, 7 psichologai, 3 slaugytojos, 3 socialiniai darbuotojai. 98 proc. skyriaus darbuotojų turi aukštąjį (magistro ) išsilavinimą, viena psichologė yra įgijusi psichologijos mokslų daktarės laipsnį. Psichikos sveikatos centre dirbama komandiniu principu. Komandą sudaro gydytojas psichiatras, vaikų ir paauglių psichiatras, medicinos psichologas, socialinis darbuotojas, psichikos sveikatos slaugytojas.

Psichikos sveikatos centre aptarnaujami gyventojai, prisirašę prie VšĮ Karoliniškių poliklinikos psichikos sveikatos centro. Kreipiantis į Psichikos sveikatos centrą, siuntimas iš šeimos gydytojo nebūtinas. Neapdraustiems socialiniu draudimu asmenims nemokamai teikiama tik būtinoji psichiatro pagalba.

Registracija vyksta telefonu (8 5) 245 8417 arba Psichikos sveikatos centro registratūroje (316 kab.). Atvykstant su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Psichikos sveikatos centras atlieka šias pagrindines funkcijas:
 • Teikia medicininę pagalbą ūmių psichikos sutrikimų atvejais;
 • Vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą;
 • Atlieka profilaktinius psichikos sveikatos tikrinimus;
 • Teikia pakaitinio palaikomojo gydymo metadonu paslaugas;
 • Vykdo priverstinį ambulatorinį stebėjimą;
 • Teikia medicininę, psichologinę, socialinę pagalbą dvasinės krizės ištiktiems asmenims, gręsiant savižudybei ar po mėginimo nusižudyti;
 • Teikia psichologinę pagalbą psichikos sutrikimų turinčių asmenų šeimoms;
 • Organizuoja psichologines grupes pacientams, sergantiems lėtinėmis psichikos ligomis;
 • Teikia socialinę pagalbą psichikos sutrikimų turintiems asmenims bei jų šeimos nariams, dalyvauja jų reabilitacijoje ir habilitacijoje, bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis;
 • Vykdo prevencinę, švietėjišką veiklą bendruomenėje: dalyvauja sveikatos programų vykdyme, pasaulinės psichikos sveikatos dienos proga inicijuoja susitikimus su bendruomene, aptaria bendruomenei rūpimus klausimus, susipažindina su skyriaus teikiamomis paslaugomis.
 • Skyriaus darbuotojai ruošia mokslinius pranešimus, straipsnius, dalyvauja konferencijose psichikos sveikatos temomis.
 • Psichikos sveikatos centro specialistai aktyviai bendradarbiauja su poliklinikos Vaikų skyriumi, Akušerijos ir ginekologijos skyriumi (ruošiami informaciniai lankstinukai, pagal poreikį teikiamos socialinės, psichologinės konsultacijos);
 • Bendradarbiauja su švietimo įstaigomis, Vaikų teisių apsaugos tarnyba, Socialinės paramos centru, Narkotikų , tabako ir alkoholio kontrolės departamentu, VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba.
 • Psichikos sveikatos centras yra VU Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos rezidentūros bazė.
VšĮ Karoliniškių poliklinikos Psichikos sveikatos centre vykdoma pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra ir atliekamos šios funkcijos:
 • Teikiama medicininė pagalba ūmių psichikos sutrikimų atvejais;
 • Atliekami profilaktiniai psichikos sveikatos tikrinimai;
 • Teikiamos pakaitinio palaikomojo gydymo metadonu paslaugos;
 • Vykdomas priverstinis ambulatorinis stebėjimas;
 • Teikiama medicininė, psichologinė, socialinė pagalba dvasinės krizės ištiktiems asmenims, gręsiant savižudybei ar po mėginimo nusižudyti;
 • Teikiama psichologinė pagalba psichikos sutrikimų turinčių asmenų šeimoms;
 • Organizuojamos psichologinės grupės pacientams, sergantiems lėtinėmis psichikos ligomis;
 • Teikiama socialinė pagalba psichikos sutrikimų turintiems asmenims bei jų šeimos nariams, dalyvaujama jų reabilitacijoje ir abilitacijoje, bendradarbiaujama su įvairiomis institucijomis;
 • Vykdoma prevencinė, švietėjiška veiklą bendruomenėje: dalyvavimas sveikatos programų vykdyme, susitikimų su bendruomene organizavimas, bendruomenei rūpimų klausimų aptarimas.

Psichikos sveikatos centre aptarnaujami gyventojai, prisirašę prie VšĮ Karoliniškių poliklinikos psichikos sveikatos centro. Kreipiantis į Psichikos sveikatos centrą, siuntimas iš šeimos gydytojo nebūtinas. Neapdraustiems socialiniu draudimu asmenims nemokamai teikiama tik būtinoji psichiatro pagalba. Registracija vyksta telefonu (8 5) 245 8417 arba atvykus į 316 kab. Atvykus, su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Psichikos dienos stacionare teikiamos socialinės ir medicininės paslaugos, skatinančios pacientų socializaciją, stiprinančios žmonių su psichikos negalia gebėjimus prisitaikyti aplinkoje, padedančios jiems integruotis į visuomenę. Paslaugos pacientams teikiamos darbo dienomis, nuo 7.00 iki 19.30 val.

Atvykstant į psichikos dienos stacionarą reikia turėti:
 • gydytojo psichiatro siuntimą (forma Nr. 027/a.),
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
 • privalomąjį sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą.

Teikiamų psichinės sveikatos priežiūros paslaugų trukmė psichikos dienos stacionare asmeniui – 30 darbo dienų. Privalomu sveikatos draudimu apdraustiems pilnamečiams asmenims, atvykusiems su gydytojo psichiatro siuntimu, psichikos dienos stacionaro paslaugos teikiamos nemokamai.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-09-12, 14:29:22