2023 - ieji – tvaraus augimo, vystymosi ir plėtros metai

2023 - ieji – tvaraus augimo, vystymosi ir plėtros metai

2024 03 18


2024 m. kovo 14 d. įvyko VšĮ Karoliniškių poliklinikos Stebėtojų tarybos posėdis. Renginio metu buvo pristatyta įstaigos metinė veiklos ataskaita, aptartos pacientų prisirašymo tendencijos, teikiamų konsultacijų spektras, vaikų ir suaugusiųjų sveikatos priežiūros bei prevencinių programų įgyvendinimo rodikliai, pristatytas medicininės įrangos atnaujinimas bei naujų technologijų, gerinančių ligų diagnostiką, įsigijimas, aptarta infrastruktūros plėtra, vykdomi socialiniai ir viešinimo projektai, finansiniai veiklos duomenys, svarstytas 2024 m. PSDF biudžeto lėšų sąmatos projektas, aptarti kiti įstaigos veiklos klausimai.

2023 – ieji Karoliniškių poliklinikai buvo tvaraus augimo, vystymosi ir plėtros metai. Įgyvendinti strateginiai tikslai, išlaikyta tvirta lyderio pozicija Vilniaus miesto sveikatos sistemoje. Išlikome aktyvi ir matoma Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos dalyvė.

Reaguojame į visuomenės poreikius, stengiamės patenkinti kiekvieno mūsų paciento lūkesčius, plėtojame pacientų apklausų, nuomonių, atsiliepimų apie teikiamas medicinines paslaugas pateikimo sistemas. Dalyvaujame svarbiausiuose valstybės procesuose, aktyviai teikiame paramą Ukrainai, esame socialiai atsakinga, inovatyvi įstaiga. 

Posėdžio metu Stebėtojų taryba, išklausiusi pristatymus, bendru sutarimu patvirtino įstaigos metinės veiklos ataskaitą ir 2024 m. PSDF biudžeto lėšų sąmatos projektą.

Dėkojame Tarybai už konstruktyvią diskusiją, išsakytus pastebėjimus ir glaudų bendradarbiavimą. Tariame Ačiū pacientams už pasitikėjimą mūsų komanda.

Stebėtojų Taryba

 

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-18 12:40:27