Psichinė sveikata

VšĮ Karoliniškių poliklinikos Psichikos sveikatos centre vykdoma pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra ir atliekamos šios funkcijos:

 • Teikiama medicininė pagalba ūmių psichikos sutrikimų atvejais;
 • Atliekami profilaktiniai psichikos sveikatos tikrinimai;
 • Teikiamos pakaitinio palaikomojo gydymo metadonu paslaugos;
 • Vykdomas priverstinis ambulatorinis stebėjimas;
 • Teikiama medicininė, psichologinė, socialinė pagalba dvasinės krizės ištiktiems asmenims, gręsiant savižudybei ar po mėginimo nusižudyti;
 • Teikiama psichologinė pagalba psichikos sutrikimų turinčių asmenų šeimoms;
 • Organizuojamos psichologinės grupės pacientams, sergantiems lėtinėmis psichikos ligomis;
 • Teikiama socialinė pagalba psichikos sutrikimų turintiems asmenims bei jų šeimos nariams, dalyvaujama jų reabilitacijoje ir abilitacijoje, bendradarbiaujama su įvairiomis institucijomis;
 • Vykdoma prevencinė, švietėjiška veiklą bendruomenėje: dalyvavimas sveikatos programų vykdyme, susitikimų su bendruomene organizavimas, bendruomenei rūpimų klausimų aptarimas.

Psichikos sveikatos centre aptarnaujami gyventojai, prisirašę prie VšĮ Karoliniškių poliklinikos psichikos sveikatos centro. Kreipiantis į Psichikos sveikatos centrą, siuntimas iš šeimos gydytojo nebūtinas. Neapdraustiems socialiniu draudimu asmenims nemokamai teikiama tik būtinoji psichiatro pagalba. Registracija vyksta telefonu (8 5) 245 8417 arba atvykus į 316 kab. Atvykus, su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Psichikos dienos stacionare teikiamos socialinės ir medicininės paslaugos, skatinančios pacientų socializaciją, stiprinančios žmonių su psichikos negalia gebėjimus prisitaikyti aplinkoje, padedančios jiems integruotis į visuomenę. Paslaugos pacientams teikiamos darbo dienomis, nuo 7.00 iki 19.30 val.

Atvykstant į psichikos dienos stacionarą reikia turėti:

 • gydytojo psichiatro siuntimą (forma Nr. 027/a.),
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
 • privalomąjį sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą.

Teikiamų psichinės sveikatos priežiūros paslaugų trukmė psichikos dienos stacionare asmeniui – 30 darbo dienų. Privalomu sveikatos draudimu apdraustiems pilnamečiams asmenims, atvykusiems su gydytojo psichiatro siuntimu, psichikos dienos stacionaro paslaugos teikiamos nemokamai.

GYDYMAS

Psichologinės pagalbos tarnybos

  Jaunimo linija www.jaunimolinija.lt (pagalbą teikia savanoriai)
  00.00–24.00 (I–VII), tel. (8 800) 28 888
  Vaikų linija www.vaikulinija.lt (pagalbą teikia savanoriai)
  11.00–23.00 (I–VII)
  Algirdo g. 31, Vilnius
  Vilties linija www.kpsc.lt/klausimai-atsakymai, vilties.linija@gmail.com
  Tel. 116123
  Pagalbos moterims linija Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai www.moters-pagalba.lt/linija; pagalba@moteriai.lt
  10.00–21.00 (I–V), tel. (8 800) 66366
  Krizių įveikimo centras Pagalbą suaugusiems teikia psichikos sveikatos specialistai www.krizesiveikimas.lt
  16.00–20.00 (I–V), 12.00–16.00 (VI) „Skype“ sistema (vardu krizesiveikimas), Giedraičių g. 60A, Vilnius
  Linija doverija Pagalbą jaunimui rusų kalba teikia savanoriai
  16.00–20.00 (I–VII), tel. (8 800) 77277