0
 0 LT | EN

RIMA PILIČIAUSKIENĖ

Šeimos gydytoja, skyriaus vedėja
I Šeimos medicinos skyrius (712 kab.)
Tel. (8 5) 205 5833

REGISTRACIJA Pareigybės aprašas

Darbo laikas
Skyriaus vedėja
I–V
Porinėmis mėn. dienomis 07:00-08:54, 13:12-15:06
Neporinėmis mėn. dienomis 11:54-13:48, 18:06-20:00

Šeimos gydytoja
I–V
Porinėmis mėn. dienomis 08:54-13:12
Neporinėmis mėn. dienomis 13:48-18:06

Didinti šriftą
Kontrastas