2021 m. kovo 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl VšĮ Lazdynų poliklinikos prijungimo prie VšĮ Karoliniškių poliklinikos.

Reoroganizacija padės:

  • užtikrinti vienodą paslaugų lygį,
  • aprūpinti poliklinikas naujomis medicinos technologijomis ir įranga,
  • užtikrinti kiek galima platesnį spektrą sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos priežiūros specialistų garantuoti kiek galima trumpesnį paslaugos laukimo laiką,
  • optimizuoti įstaigų veiklas bei taupyti resursus.

Gyventojams aktualūs klausimai:

Ar pasikeis mano šeimos gydytojas?

Nei šeimos gydytojas, prie kurio esate prisirašęs, nei šių paslaugų teikimo vieta dėl priežasčių, susijusių su reorganizacija, nesikeis, nebent pats pageidautumėte.

Kaip keisis paslaugų teikimo vieta po reorganizacijos?

Siauros specializacijos specialistai, kurių taip trūko Lazdynų bendruomenei (dermatovenerologas, ginekologas, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, kraujagyslių chirurgas, gydytojas endoskopuotojas, vaikų ligų specialistai (kardiologas, endokrinologas, pulmonologas, gastroenterologas) logoterapeutas ir kt.), rotacijos būdu tam tikru periodiškumu fiziškai konsultuos ir Lazdynų poliklinikos patalpose, o prireikus intervencinės procedūros bus nukreipti į Karoliniškių polikliniką.

Ar yra patogus susisiekimas tarp jungiamų įstaigų padalinių?

Tarp Karoliniškių ir Lazdynų poliklinikos yra susisiekimas viešuoju transportu, be to, numatoma, kad vyresnio amžiaus, ypač judėjimo negalią ar specialius poreikius turintys, pacientai paslaugoms (kurių nėra Lazdynų poliklinikoje) būtų atvežami į Karoliniškių polikliniką ir parvežami į Lazdynų polikliniką tolesnei šeimos gydytojo ar specialisto priežiūrai ar tiesiog į paciento gyvenamąją vietą.

Tikimasi, kad prijungimas padės sukurti vieną stipresnę sveikatos priežiūros įstaigą. Pacientams dėl šios reorganizacijos nesikeis nei šeimos gydytojas, nei paslaugos teikimo vieta, išskyrus tik naujai atsirandančias paslaugas.