Vienas prioritetinių VšĮ Karoliniškių poliklinikos strateginių uždavinių – gerinti pacientų priėmimo kokybę bei užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimą įstatymo numatytais terminais.

Džiaugiamės ir skubame pranešti, kad prie VšĮ Karoliniškių poliklinikos gydytojų komandos prisijungus 5 naujiems šeimos gydytojams, žengsime dar vieną žingsnį link šių uždavinių įgyvendinimo.

Siekiant pagerinti šeimos medicinos paslaugų prieinamumą ir sumažinti laukimo eiles, pacientai, kurių šeimos gydytojai turi didesnes pacientų apylinkes, bus perrašyti naujam šeimos gydytojui. Jei pirmojo vizito pas naują šeimos gydytoją metu teikiamos paslaugos netenkins, pacientai galės kreiptis į poliklinikos 112 kabinetą bei užpildyti prašymą gydytis pas kitą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją.
Pacientai, kurių šeimos gydytojas pasikeis, bus informuoti atskiru pranešimu.

Įgyvendiname šiuos pokyčius, siekdami užtikrinti šių teisės aktų vykdymą:
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 153 straipsnyje ir  LR sveikatos apsaugos ministro 2005-12-05 įsakyme Nr. V-943 „Dėl  Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodytas reikalavimas, kad  pirminė ambulatorinė sveikatos priežiūros paslauga turi būti suteikta ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, o kreipiantis ūmiai susirgus – tą pačią dieną.