Mieli Pacientai, skubame pasidžiaugti ir pranešti, kad pasitinkame pavasarį jau antrąjį kartą akredituoti šeimos medicinos paslaugai teikti. VšĮ Karoliniškių poliklinikai išduotas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Toliau – VASPVT)  įstaigos akreditavimo pažymėjimas.

Polikliniką vertino Komisija, sudaryta iš VASPVT specialistų. Vertinimo metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas pacientų sveikatos priežiūrai, sekant jų aptarnavimo kelią nuo patekimo pas šeimos gydytoją iki gydymo plano vykdymo bei prevencinių programų įgyvendinimo.

Vertintojai nustatė, kad poliklinikoje šeimos medicinos paslaugos atitinka Nacionalinius akreditavimo standarto reikalavimus ir rekomendavo Akreditavimo komitetui akredituoti įstaigą bei išduoti tai patvirtinantį pažymėjimą.

Įstaigos akreditavimas reiškia aiškų ir viešą pripažinimą, kad buvo įvykdyti visi kokybiniai paslaugų teikimo reikalavimai.

Gautas akreditavimo pažymėjimas ir toliau skatins įstaigos šeimos gydytojų paslaugų kokybės ir saugos gerinimą per standartizuotą ir į pacientą orientuotą veiklos valdymą.

Ypatingai džiaugiamės, kad mūsų įstaigai tai jau antrasis akreditacijos pažymėjimas.

Karoliniškių poliklinikai svarbus kiekvienas pacientas, todėl stengiamės pasirūpinti kiekvieno gyventojo sveikata, atsižvelgti į visus paciento gydymo ir sveikatos gerinimo poreikius, teikti savalaikę, kokybišką ir geriausia medicinine praktika pagrįstą sveikatos priežiūrą.