VšĮ Karoliniškių poliklinika naujuosius metus pradeda kaip akredituota įstaiga šeimos medicinos paslaugai teikti. 2017 m. gruodžio mėn. vykusiame Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM ekspertų posėdyje priimtas sprendimas VšĮ Karoliniškių poliklinikai išduoti įstaigos akreditavimo pažymėjimą, galiojantį iki 2021 m.

VšĮ Karoliniškių poliklinikos teikiamų šeimos medicinos paslaugų atitiktį Nacionaliniams akreditavimo standartams praėjusių metų IV ketv. vertino speciali ekspertų komisija. Vertinamasis darbas vyko ekspertams apžiūrint patalpas, medicininę įrangą, stebint paslaugų teikimo procesą, bendraujant su administracijos atstovais, medicinos personalu, pacientais ir analizuojant įstaigos dokumentus.

Vertinimo metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas pacientų sveikatos priežiūrai, sekant jų aptarnavimo kelią nuo patekimo pas šeimos gydytoją iki gydymo plano vykdymo bei prevencinių programų įgyvendinimo. Šeimos medicinos skyrių veiklą analizavę specialistai akcentavo, kad Karoliniškių poliklinika tam tikrais aspektais yra išskirtinė, lyginant su kitomis jų praktikoje aplankytomis įstaigomis. Labai pozityviai buvo įvertintos poliklinikoje įdiegtos eilių valdymo ir sveikatos istorijų logistikos sistemos, komfortiškai bei šiuolaikiškai įrengti Vaikų ligų ir Šeimos medicinos skyriai tiek Karoliniškėse, tiek Pilaitėje, aukštas informacinių technologijų taikymo lygis, darbo aplinkai ir sąlygoms skiriamas dėmesys.

Tinkamai valdoma sveikatos informacija, įgyvendinta paciento teisių užtikrinimo politika, griežta infekcijų kontrolė, medicininės įrangos ir priemonių priežiūros tvarka, aktyvi vidaus medicininio audito veikla leidžia mūsų pacientams jaustis saugiai bei užtikrintai. Tuo pačiu ekspertai pateikė savo įžvalgų, kaip sveikatos priežiūros paslaugų teikimo procesą padaryti dar patrauklesnį, tad ketiname toliau kryptingai dirbti, siekdami tapti geriausia asmens sveikatos priežiūros įstaiga savo pacientams.