0
 0 LT | EN

Balsuodami VšĮ Karoliniškių poliklinikos tinklalapyje galite pareikšti savo nuomonę apie kiekvieno VšĮ Karoliniškių poliklinikos vykdomo viešojo pirkimo skaidrumą bei komentuoti savo apsisprendimo motyvus.

  • VšĮ Karoliniškių poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės
  • VšĮ Karoliniškių poliklinikos 2016 m. planuojami pirkimai
  • VšĮ Karoliniškių poliklinikos 2017 m. planuojami pirkimai
  • Techninių specifikacijų projektai
  • Mažos vertės pirkimų suvestinė
  • Paskelbti viešieji pirkimai
  • Įvykdyti pirkimai, išskyrus mažos vertės pirkimus
  • Pirkimo sutarčių vykdymas
  • Pirkimo sutarčių viešinimas

Visi VšĮ karoliniškių poliklinikos skelbtini viešųjų pirkimų dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai yra skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Viešojo pirkimo procedūrų, Įvykdytų ar nutrauktų pirkimo sutarčių ataskaitų sąrašas skelbiamas Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP).

Didinti šriftą
Kontrastas