Siekiant užtikrinti Pacientų duomenų saugumą ir pagerinti informavimo kokybę, šiuo metu atliekami sistemos tobulinimo darbai, todėl laikinai E. paciento kortelė yra neprieinama. Artimiausiu metu prie savo E. paciento kortelės pacientai saugiai ir greitai galės prisijungti per Elektroninius valdžios vartus.
Pacientai, norintys susipažinti su savo tyrimų rezultatais gali:

• atvykus į poliklinikos Ligų prevencijos mokamų paslaugų kabinetą (112) nuo 7 val. iki 20 val.;
• paskambinus į Duomenų apskaitos kabinetą nuo 8 val. iki 17 val. tel. (8 5) 205 5097;
• paskambinus į Ligų prevencijos mokamų paslaugų kabinetą (112) nuo 7 val. iki 8 val. ir nuo 17 val. iki 20 val. tel. (8 5) 205 5028.