Brangūs pacientai,

Laisvės kūrimas – nuolatinis procesas, priklausantis nuo mūsų pačių atsakomybės ir pastangų.
Būkime kiekvienas šios laisvės dalimi – kurkime šviesią, atvirą ir pilietiškai stiprią Lietuvą!

Su Vasario 16-ąja!