0
 0 LT | EN

Vykstančiųjų į užsienį sveikatos tikrinimas

10.90 

  • Asmenys, vykstantys į užsienį dirbti ar mokytis, privalo tikrintis sveikatą atsižvelgdami į šalies, į kurią išvykstama, ar išvykos organizatorių keliamus reikalavimus.
  • Vykstantieji gyventi ar turistiniais tikslais sveikatą tikrinasi, jeigu reikalauja šalis, į kurią vykstama, ar kelionės organizatoriai.
  • Vykstantysis gydytojui pateikia dokumentus, gautus iš Užsienio reikalų ministerijos, užsienio šalies ambasados ar išvykos organizatorių, į kuriuos reikia įrašyti duomenis apie išvykstančiojo sveikatos būklę, atliktus tyrimus ir skiepijimus.
  • Tikrinantis sveikatą reikia pateikti pasą.

Vykstančių į užsienį profilaktinį sveikatos patikrinimą apmoka pacientas arba už jį moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys. Asmenims, kuriems dėl sveikatos būklės pagal nurodytą specialybę dirbti negalima, vykstančiojo į užsienį medicininė pažyma neišduodama.

Didinti šriftą
Kontrastas