LT | EN

VšĮ Karoliniškių poliklinikos Psichikos sveikatos centre dirba vaikų ir paauglių psichiatras, 4 gydytojai psichiatrai, 7 psichologai, 3 slaugytojos, 3 socialiniai darbuotojai. 98 proc. skyriaus darbuotojų turi aukštąjį (magistro ) išsilavinimą, viena psichologė yra įgijusi psichologijos mokslų daktarės laipsnį. Psichikos sveikatos centre dirbama komandiniu principu. Komandą sudaro gydytojas psichiatras, vaikų ir paauglių psichiatras, medicinos psichologas, socialinis darbuotojas, psichikos sveikatos slaugytojas.

Psichikos sveikatos centre aptarnaujami gyventojai, prisirašę prie VšĮ Karoliniškių poliklinikos psichikos sveikatos centro. Kreipiantis į Psichikos sveikatos centrą, siuntimas iš šeimos gydytojo nebūtinas. Neapdraustiems socialiniu draudimu asmenims nemokamai teikiama tik būtinoji psichiatro pagalba.

Registracija vyksta telefonu (8 5) 245 8417 arba Psichikos sveikatos centro registratūroje (316 kab.). Atvykstant su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Psichikos sveikatos centras dirba pirmadienį-ketvirtadienį nuo 7.00 iki 20.00 val., penktadienį – nuo 7.00 iki 16.00 val. Pietų pertrauka – nuo 11.00 iki 11.30 val. ir nuo 16.00 iki 16.30 val.

Psichikos sveikatos centras atlieka šias pagrindines funkcijas:

 • Teikia medicininę pagalbą ūmių psichikos sutrikimų atvejais;
 • Vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą;
 • Atlieka profilaktinius psichikos sveikatos tikrinimus;
 • Teikia pakaitinio palaikomojo gydymo metadonu paslaugas;
 • Vykdo priverstinį ambulatorinį stebėjimą;
 • Teikia medicininę, psichologinę, socialinę pagalbą dvasinės krizės ištiktiems asmenims, gręsiant savižudybei ar po mėginimo nusižudyti;
 • Teikia psichologinę pagalbą psichikos sutrikimų turinčių asmenų šeimoms;
 • Organizuoja psichologines grupes pacientams, sergantiems lėtinėmis psichikos ligomis;
 • Teikia socialinę pagalbą psichikos sutrikimų turintiems asmenims bei jų šeimos nariams, dalyvauja jų reabilitacijoje ir habilitacijoje, bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis;
 • Vykdo prevencinę, švietėjišką veiklą bendruomenėje: dalyvauja sveikatos programų vykdyme, pasaulinės psichikos sveikatos dienos proga inicijuoja susitikimus su bendruomene, aptaria bendruomenei rūpimus klausimus, susipažindina su skyriaus teikiamomis paslaugomis.
 • Skyriaus darbuotojai ruošia mokslinius pranešimus, straipsnius, dalyvauja konferencijose psichikos sveikatos temomis.
 • Psichikos sveikatos centro specialistai aktyviai bendradarbiauja su poliklinikos Vaikų skyriumi, Akušerijos ir ginekologijos skyriumi (ruošiami informaciniai lankstinukai, pagal poreikį teikiamos socialinės, psichologinės konsultacijos);
 • Bendradarbiauja su švietimo įstaigomis, Vaikų teisių apsaugos tarnyba, Socialinės paramos centru, Narkotikų , tabako ir alkoholio kontrolės departamentu, VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba.
 • Psichikos sveikatos centras yra VU Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos rezidentūros bazė.

Skyriaus vedėjas

Pas vaikų ligų gydytojus, gydytojus odontologus bei nuotolinėms konsultacijoms pas šeimos gydytojus jau galima UŽSIREGISTRUOTI INTERNETU – per https://www.esveikata.lt/ipr sistemą!

AKTUALI INFORMACIJA DĖL VAKCINACIJOS NUO COVID-19:
Užsiregistruoti save ar kitą asmenį skiepui INTERNETU galima per http://www.koronastop.lt/

UŽSIREGISTRUOTI skiepui TELEFONU galima skambinant Karštąja linija – 1808.
Gauti daugiau informacijos apie skiepijimo procesą galite
puslapyje https://koronastop.lrv.lt/lt/vakcina arba skambindami į Vakcinos liniją telefonu 8 5 230 0123.

AKTUALI INFORMACIJA KELIAUJANTIEMS:
Pasiskiepiję arba turintys neigiamą laboratorinio tyrimo atsakymą pacientai
gali e. sveikatos sistemoje atsispausdinti dvikalbę pažymą -
Daugiau informacijos čia!


Atkreipiame dėmesį, kad pacientų revakcinacija Pfizer vakcina bei vakcinacija visomis vakcinomis nuo Covid-19 vyksta kongresų ir parodų rūmuose Litexpo, Laisvės pr. 5.