„Psichikos dienos stacionaro įkūrimas Karoliniškių poliklinikos psichikos sveikatos centre“

2010 m. liepos 9 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-623 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-08-R priemonę „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“, VšĮ Karoliniškių poliklinikos projekto „Psichikos dienos stacionaro įkūrimas Karoliniškių poliklinikos psichikos sveikatos centre“ įgyvendinimui buvo skirtas finansavimas.

Projekto tikslas:

Plėtoti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tinklą, didinti psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą įsteigiant dienos stacionarą prie VšĮ Karoliniškių poliklinikos Psichikos sveikatos centro.

Projekto uždaviniai:

  • Rekonstruoti ir įrengti Karoliniškių poliklinikos Psichikos sveikatos centro 360 kv.m. patalpas.
  • Įsteigti 11 vietų dienos stacionarą poliklinikos Psichikos sveikatos centre.
  • Pagerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Karoliniškių poliklinikoje.
  • Įsigyti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui reikalingą įrangą ir baldus.

Projekto rezultatai:

  • Poliklinikos PSC paslaugų praplėtimas, įkuriant dienos stacionarą, pagerins psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę Vilniaus mieste, padės sumažinti psichikos sutrikimų chronizaciją, sutrumpins stacionarinio gydymo laiką, užtikrinti asmenų, lankančių dienos stacionarą, darbingumo išsaugojimą, reintegraciją į visuomenę ir gyvenimo kokybę.
  • PSC teikiamų paslaugų prieinamumas pagerės ne mažiau kaip 80 asmenų per metus.

Bendra projekto vertė – 848556 Lt. Projektas finansuojamas iš 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonei Nr.VP3-2.1-SAM-08-R numatytų lėšų.