Pasikeitus įstatymams, nuo rugsėjo 1 d. nebeišduodama 094/a formos pažyma kaip vaiko ugdymo įstaigos nelankymo pateisinimas. Nuo šiol vykti į gydymo įstaigas dėl praleistų pamokų tėvams nebereikės, jie patys galės pateisinti vaikų praleistas pamokas.
Kokia tvarka vyks pamokų pateisinimas spręs mokyklos bendruomenė.

Be to, atkreipiame dėmesį, kad įvertinus tai, kad pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 62 straipsnio 1 dalies 11 punktą studentai turi teisę „išeiti akademinių atostogų dėl ligos, gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus, arba dėl nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros <…>“, ir tai, kad Įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad „pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant asmens duomenų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo padaryti ir išduoti asmens sveikatos priežiūros įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoti diagnozės ir gydymo aprašymus <…>“ išduodama pažymos forma Nr. 046 / a „Medicininis pažymėjimas“ arba forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“ arba forma Nr. 025-113/a „Nėščiosios kortelė“.

Tikimasi, kad priimti sprendimai sumažins administracinę naštą gydytojams, o sutaupytas laikas padės gerinti sveikatos priežiūros kokybę, gydytojai galės daugiau laiko skirti konsultacijoms bei trumpės eilės šeimos medicinos paslaugoms gauti.