Gruodžio 3 d. VšĮ Karoliniškių poliklinikoje vyko mokslinė-praktinė konferencija „Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai. Kaip galėtumėte padėti?“, kurią organizavo VšĮ Karoliniškių poliklinikos Psichikos sveikatos centras drauge su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Psichiatrijos klinika.

Metų pabaigoje rengiamas susitikimas su bendruomene, kuriai aktualūs vaiko psichinės sveikatos ir gerovės klausimai, jau tapo gražia VšĮ Karoliniškių poliklinikos Psichikos sveikatos centro veiklos tradicija. Šiemet renginys sulaukė ypatingai didelio dėmesio, į jį atvykus beveik 180 dalyvių – gydytojų, psichologų, socialinių darbuotojų, slaugytojų, ergoterapeutų, visuomenės sveikatos specialistų, pedagogų ir studentų.

Renginyje savo profesinės srities aktualijas pristatė bei patirtimi dalijosi VšĮ Karoliniškių poliklinikos Psichikos sveikatos centro darbuotojos – gydytojos vaikų ir paauglių psichiatrės Virginija Karalienė ir Aistė Versockienė, psichologės Sigita Kemerienė ir dr. Vita Mikuličiūtė, socialinė darbuotoja Ramunė Maniušienė ir muzikos terapeutė Simona Jundulė, pranešimus taip pat skaitė prof. Sigita Lesinskienė ir dr. Asta Dervinytė-Bongarzoni iš Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Psichiatrijos klinikos.

Konferencijoje buvo kalbama apie skyrybų poveikį vaiko sveikatai ir raidai, pagalbos galimybes skyrybas išgyvenančiam vaikui, paauglių rizikingą elgesį, jo paplitimo Lietuvoje ir užsienio šalyse apimtis, rizikingo elgesio atsiradimo priežastis ir prevencines priemones. Specialistai taip pat aptarė vaikų elgesio sutrikimų požymius, apraiškas bei priežastis, bendravimo ir elgesio su sutrikimų turinčiais vaikais ypatumus, sutrikusio elgesio koregavimo rekomendacijas bei pagalbinių meno terapijos priemonių taikymą emocijų ir elgesio sutrikimų turintiems vaikams.

Daug dėmesio buvo skirta vaiko psichikos sveikatos formavimosi ypatumams, apžvelgta šeimos ir vaikystės patirčių įtaka vaiko emocinei raidai, išsamiai pristatyti klinikiniai vaiko patiriamo smurto požymiai ir sutrikimų diagnostiniai kriterijai, kompleksinės ir tarpžinybinės pagalbos būdai. Taip pat buvo nagrinėjamos vaiko elgesio ir emocijų sutrikimų sąsajos su mokymosi procesu, pagalbos vaikui mokykloje organizavimo iššūkiai ir sėkmės veiksniai, aptarta tarpinstitucinio bendradarbiavimo, teikiant pagalbą vaikui, svarba bei taikymo Lietuvoje praktiniai aspektai.

Konferencijos pranešimų medžiaga dalinamės šioje nuorodoje: https://goo.gl/Cu9Qkx