2016 m. gruodžio 6 d. Karoliniškių poliklinikoje vyko konferencija „Pagalbos teikimo elementai rizikingo elgesio vaikams ir jaunuoliams bei jų šeimos nariams“.

Renginyje dalyvavo daugiau nei 70 klausytojų, besidominčių jaunimo sveikata: sveikatos priežiūros, švietimo sistemos darbuotojai, psichologai, socialiniai darbuotojai, pagalbos vaikui specialistai, tėvai, Vilniaus miesto savivaldybės ir bendruomenės atstovai, tarp kurių ne tik vilniečiai, bet ir dalyviai iš Kauno, Šiaulių, Šalčininkų.

Konferencijoje pranešimus skaitė prof., gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė Sigita Lesinskienė (VU medicinos fakultetas), dr., medicinos psichologė Vita Mikuličiūtė (VU Filosofijos fakultetas, VšĮ Karoliniškių poliklinikos Psichikos sveikatos centras), psichologė Sigita Kemerienė (Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras), Simona Krolytė („Jaunimo linija“), medicinos psichologė Jolanta Zujevič (VšĮ Karoliniškių poliklinikos Psichikos sveikatos centras), gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė, programos vadovė Virginija Karalienė (VšĮ Karoliniškių poliklinikos Psichikos sveikatos centras).

Konferencijos pranešėjai kalbėjo apie rizikingo elgesio formas, tokio elgesio atsiradimo prielaidas ir pasekmes, kaip šeimos santykiai veikia emocijas ir elgesį vaikystėje ar paauglystėje, su kokiomis krizinėmis situacijomis susiduriama, kokį poveikį vaiko psichologijai turi šeimos pajamos ir gyvenamoji aplinka. Buvo nagrinėjami jaunuolių save žalojančio elgesio ypatumai, savižalos paplitimo mastas, pasireiškimo būdai ir priežastys, rekomenduojamos psichologinės pagalbos priemonės rizikingo elgesio ir gresiančių savižudybių atvejais. Taip pat apžvelgtos vaikų ir jaunuolių rizikingo elgesio prevencijos galimybės mokykloje, taikant Geros mokyklos koncepciją.

Konferencija organizuota įgyvendinant Vilniaus m. savivaldybės Sveikatos programą „Pagalbos teikimo elementai rizikingo elgesio vaikams ir jaunuoliams bei jų šeimos nariams” Karoliniškių poliklinikoje. Šios programos metu mūsų poliklinikos specialistai – psichiatrai, psichologai, socialiniai darbuotojai – jau suteikė beveik 500 individualių konsultacijų jaunuoliams, panašia apimtimi konsultavo ir jų šeimos narius.