Informacija asmenims, pageidaujantiems paankstinti vakcinos „Vaxzevria” antrojo skiepo (dozės) datą vakcinos gamintojo siūlomu 4–12 savaičių intervalu

Antroji vakcinos „Vaxzevria” dozė gali būti ankstinama šioms asmenų grupėms:

1. mokytojams ir abiturientams (reikia pateikti pažymėjimo kopiją);

2. privalomai periodiškai profilaktiškai testuojamoms gyventojų grupėms, nurodytoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 patvirtinto Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo 2 punkte (vakcinavimui registruoja darbdavys arba jo įgaliotas asmuo);

3. kitoms gyventojų grupėms atsižvelgiant į asmens vykdomą veiklą,  t.y.:

– asmenims, išvykstantiems į užsienį darbo reikalais (reikia pateikti komandiruotės įsakymą, kvietimą dalyvauti konferencijoje, tobulinimo kursuose ir pan.);

– kariams, kurie dalyvaus mokymuose ar pratybose užsienio valstybėse, aukšto meistriškumo sportininkams, vykstantiems į treniruočių stovyklas (reikia pateikti organizatorių patvirtinimą);

– asmenims dėl planuojamų stacionarių sveikatos priežiūros paslaugų (reikia pateikti medicinos dokumentų išrašą / siuntimą F027/a);

– kitais atvejais, kai pateikiami išvykimo poreikį patvirtinantys dokumentai.

1 ir 3 punktuose nurodytus asmenis prašome užpildyti anketą adresu https://forms.gle/oeFwwEhyEkZsbujA6

2 punkte nurodytų asmenų darbdavį ar jo įgaliotą asmenį prašome užpildyti anketą adresu https://forms.gle/ScFnjdtkGrgJcqES7

SVARBU:

Atostogos, asmeninės išvykos, nesusijusios su darbine ar profesine veikla, negali būti priežastimi trumpinti antrojo skiepo laiką.

Kilus klausimams prašome kreiptis el. paštu keiciuskiepa@poliklinika.lt arba tel nr. +370 65666010 (darbo dienomis 9.00 – 12.00 val.).

Informacija asmenims, kurie pirmąja doze buvo paskiepyti užsienyje:

Registruojantis antrai dozei reikia pateikti užsienio kompetentingos institucijos išduotą paskiepijimą pirmąja COVID-19 vakcinos doze patvirtinantį dokumentą.

Prašome užpildyti anketą adresu https://forms.gle/j7xjJ3udcRYZqKTP7

Kilus klausimams prašome kreiptis el. paštu keiciuskiepa@poliklinika.lt arba tel nr. +370 65666010 (darbo dienomis 9.00 – 12.00 val.).