Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (Koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo“ 1.18 papunktyje numatyta, kad COVID-19 vakcina gali būti skiepijami:

1) asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, juos slaugantys šeimos nariai;
2) asmenys, kuriems teismas paskyrė namuose slaugyti sunkiai sergantį asmenį;
3) vaikus iki 18 metų, kuriems nustatytas nesavarankiškumo lygis ir sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, prižiūrintys tėvai (įtėviai) ar globėjai;
4) šio įsakymo 1.1.4 papunktyje nurodytomis ligomis sergančius vaikus prižiūrintys tėvai (įtėviai) ar globėjai.

Norintys pasiskiepyti 1.18 papunkčio prioritetines grupės kriterijus atitinkantys žmonės gali užsiregistruoti užpildę anketą štai čia.

Patikrinus Jūsų duomenis ir nustačiusi, kad atitinkate kriterijus, Jūs būsite įtrauktas (-a) į vakcinuojamų asmenų sąrašą.
Registruotis https://vilnius-vac.myhybridlab.com/selfregister/vaccine galėsite pabandyti po kelių dienų.