0
 0 LT | EN

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pacientams, sergantiems lėtinėmis ligomis ir nuolat vartojantiems tam tikrus vaistus ar medicinos pagalbos priemones, nebereikia kas kartą vykti į polikliniką vien tam, kad prasitęstų receptą – gydytojas šią paslaugą galės suteikti ir telefonu. Nuotoliniu būdu galima pacientui skirti medicinos pagalbos priemones, pratęsti receptus naudojamiems vaistams; jei paciento būklė stabili, jam galima skirti ir pakartotinius tyrimus, paaiškinti šių tyrimų rezultatus bei pagal juos pakoreguoti gydymą.

SVARBU! Nuotoliniu būdu pacientams gali būti teikiamos tik tęstinės paslaugos šeimos gydytojo komandoje, kurią sudaro šeimos gydytojas, vaikų ligų gydytojas, vidaus ligų gydytojas, gydytojas akušeris ginekologas, gydytojas chirurgas bei slaugytojas.

 • Nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga suteikiama žemiau išvardintomis sąlygomis per 7 kalendorines dienas nuo paciento kreipimosi užregistravimo.
 • Konsultacija telefonu teikiama tik tuomet, jei gydytojas gali tinkamai identifikuoti pacientą.
 • Gydytojas nuotoliniu būdu gali išrašyti receptą tik pacientui anksčiau paskirtiems vaistams ar medicinos pagalbos priemonėms. Nauji vaistai ar medicinos pagalbos priemonės skiriami įprastinės konsultacijos metu, pacientui atvykus į polikliniką.
 • Nauji gydymo atvejai (atsiradus naujų nusiskundimų ar pasikeitus paciento sveikatos būklei) sprendžiami pacientui atvykus į polikliniką.
 • Jei gydytojas negali objektyviai įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros, jis užregistruoja pacientą įprastinei konsultacijai, kuri teikiama pacientui atvykus į polikliniką.
 • Suteikus nuotolinę sveikatos priežiūros paslaugą, pacientas kitą kartą dėl tos pačios priežasties privalo atvykti į polikliniką. Konsultacija telefonu negali būti teikiama 2 kartus iš eilės.
 • Jei pacientas 7 mėnesius ar ilgiau nesilankė pas šeimos gydytojo komandos narį, jis taip pat turi atvykti į polikliniką.

PAGEIDAUJATE GAUTI NUOTOLINĘ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGĄ?

 Sveiki atvykę į VŠĮ Karoliniškių poliklinika

Prašome įvesti savo asmens kodą:

Prieš registruojantis BŪTINA pasirašyti sutikimą nuotolinei sveikatos priežiūros paslaugai gauti (tai galite padaryti vizito pas savo šeimos gydytoją metu).

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Kokia yra nuotolinės sveikatos priežiūros (NSP) paslaugos paskirtis?

Nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga teikiama tokiais atvejais:

 1. Recepto naudojamiems vaistams išrašymas;
 2. Recepto naudojamoms medicinos pagalbos priemonėms išrašymas;
 3. Gydymo, vaistų ar medicinos pagalbos priemonių vartojimo koregavimas pagal pakartotinių tyrimų rezultatus;
 4. Pakartotinių laboratorinių tyrimų skyrimas.

Dėl kitų priežasčių prašome registruotis konsultacijai įprastine tvarka tel. (8 5) 216 8911, internetu www.sergu.lt ar poliklinikos registratūroje (pirmadienį-penktadienį, nuo 7.00 iki 20.00 val.).

Kokie specialistai gali teikti NSP paslaugą?

Nuotoliniu būdu pacientams gali būti teikiamos tik tęstinės paslaugos šeimos gydytojo komandoje, kurią sudaro:

 1. Šeimos gydytojas,
 2. Vaikų ligų gydytojas,
 3. Vidaus ligų gydytojas,
 4. Gydytojas akušeris ginekologas,
 5. Gydytojas chirurgas,
 6. Slaugytojas.

Pas kitus sveikatos priežiūros specialistus prašome registruotis konsultacijai įprastine tvarka tel. (8 5) 216 8911, internetu www.sergu.lt ar poliklinikos registratūroje (pirmadienį-penktadienį, nuo 7.00 iki 20.00 val.).

Kaip galima kreiptis dėl NSP paslaugos suteikimo?

Dėl nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos galima kreiptis:

 1. Vizito pas šeimos gydytojo komandos narį metu;
 2. Atvykus į Registratūrą (pirmadienį-penktadienį, nuo 7.00 iki 20.00 val.).;
 3. Paskambinus į Registratūrą telefonu (8 5) 216 8911;
 4. Poliklinikos internetiniame tinklalapyje www.karpol.lt užpildžius formą „Pageidavimas gauti NSP“.

Kokiu būdu teikiama NSP paslauga?

 1. Išreiškę pageidavimą gauti NSP paslaugą ir turintys teisę ją gauti pacientai apie paslaugos teikimą / neteikimą informuojami automatiniu telefono skambučiu per 3 darbo dienas nuo kreipimosi dienos: jeigu NSP paslauga bus teikiama – pacientas informuojamas apie paslaugos teikimo datą ir laiką, jeigu NSP paslauga nebus teikiama – pacientas kviečiamas registruotis konsultacijai įprastine tvarka.
 2. NSP paslauga suteikiama pacientui per 7 kalendorines dienas nuo kreipimosi dienos;
 3. Prieš teikdamas NSP paslaugą, šeimos gydytojo komandos narys identifikuoja pacientą, tuo tikslu užduodamas pacientui ne mažiau kaip 3 klausimus, susijusius su paciento asmens duomenimis (turėdamas abejonių dėl paciento tapatybės, jis gali užduoti pacientui papildomus klausimus);
 4. Identifikavęs pacientą, šeimos gydytojo komandos narys išsiaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę (remdamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis), paciento kreipimosi priežastį ir sprendžia dėl tolesnio paslaugos teikimo – suteikia paslaugą nuotoliniu būdu arba užregistruoja pacientą įprastinei konsultacijai, teikiamai atvykus į polikliniką;
 5. NSP paslaugos teikimo metu pokalbis yra įrašomas.

Kodėl pacientui gali būti nesuteikta NSP paslauga?

Nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga neteikiama, jei:

 1. Pacientas nėra išreiškęs savo valios gauti NSP paslaugą pasirašydamas „Paciento sutikimą nuotolinei sveikatos priežiūros paslaugai“;
 2. Paciento kreipimosi priežastis neatitinka atitinka NSP paslaugos paskirties;
 3. Pacientas ilgiau nei 7 mėnesius nesilankė poliklinikoje pas šeimos gydytojo komandos narį;
 4. Pacientui jau buvo suteikta NSP dėl tos pačios priežasties (pakartotinių tyrimų ir/ar vaistų, ir/ar MPP skyrimo tęsimo). Nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga negali būti teikiama 2 kartus iš eilės.
 5. Pacientas nenurodė telefono numerio, kuriuo pageidauja gauti NSP paslaugą;
 6. Pacientas nenurodė šeimos gydytojo komandos nario, kurio NSP paslaugą jis pageidauja gauti;
 7. Paciento pasirinktas šeimos gydytojo komandos narys priėmė sprendimą neteikti NSP, nes:
  • negali identifikuoti paciento;
  • negali įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu ar objektyviai įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros;
  • pacientas nesutinka, kad pokalbis bus įrašomas;
  • pacientas prašo paskirti anksčiau nevartotų vaistų, MPP ar tyrimų, neskirtų paskutinio gydymo epizodo metu.
  • paciento prašoma paslauga yra ne tęstinė paslauga, o naujas gydymo atvejis.
Didinti šriftą
Kontrastas