Primename, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. gydytojai neišduoda vaikų sveikatos pažymų „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją“ (Forma Nr. 094/a), kuriomis pateisinamas neatvykimas į mokyklas ar darželius.

Pažymime, kad pagal, sveikatos priežiūros paslaugas reglamentuojančius teisės aktus, gydytojai neteikia informacijos mokykloms ir apie fizinio krūvio ribojimą po mokinio ligos.

Ugdymo įstaigų steigėjai ir ugdymo įstaigos pačios priima sprendimus dėl vaiko ar mokinių ugdymo įstaigoje praleistų dienų pateisinimo pagrindimo, nenaudojant 094/a formos ir nustato, kokiais atvejais ir tvarka tėvai turės pagrįsti vaiko nebuvimą mokykloje ar darželyje.

Sveikatos pažyma „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją“ (forma Nr. 094/a) neišduodama ir studentams, kurie dėl ligos, gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus, arba dėl nėštumo ir gimdymo ar dėl sergančio vaiko priežiūros negali atvykti į egzaminą arba nori gauti akademines atostogas, tam jiems bus išduodamos kitos formos pažymos.

VšĮ Karoliniškių poliklinika
Loretos Asanavičiūtės g. 27A
LT-04318 Vilnius
tel. (8 5) 245 8438 (raštinė)
faksas (8 5) 205 4924
El. paštas rastine@karpol.lt