REABILITACIJA

Siekiant padėti karantino metu pacientams mankštintis namuose, FMR skyrius parengė fizinės medicinos ir reabilitacijos pratimų vaizdo įrašus, kuriuos rasite čia. 

Medicininė reabilitacija – tai kompleksinis medicininių reabilitacijos priemonių (fizioterapijos, kineziterapijos, ergoterapijos, ortopedinių ir kompensacinių priemonių, psichologinės pagalbos, gydymo vaistais, dieta, pacientų ir jų artimųjų mokymo ir kt.) taikymas, siekiant kuo labiau sugrąžinti sutrikusias funkcijas, jas kompensuoti ir palaikyti pasiektą funkcinio pajėgumo lygį.

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas reabilitacinių priemonių programą sudaro parinkdamas tinkamą fizioterapijos, kineziterapijos rūšį, skirdamas ergoterapiją, logoterapeuto bei psichoterapeuto užsiėmimus. Jei reikalinga, skiria medikamentus, siunčia konsultuotis pas kitus gydytojus specialistus. Konsultacijos metu įvertinama paciento sveikatos būklė, sudaroma individuali reabilitacijos programa, prižiūrima ir, esant reikalui, koreguojama reabilitacijos eiga. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas konsultuoja gydantį gydytoją dėl kitų reabilitacijos etapų poreikio, funkcijos laipsnio, parenka ortopedinius gaminius ir kompensacines priemones esant negrįžtamiems kūno funkcijos sutrikimams; taip pat konsultuoja sveikos gyvensenos, ergonomiškos veiklos bei aplinkos pritaikymo klausimais.

Reabilitacijos etapai

  1. Pirmasis reabilitacijos etapas. Reabilitacinės priemonės pradedamos taikyti pacientui patekus į specializuotą ligoninės stacionaro skyrių ar pacientui kreipusis į pirminę sveikatos priežiūros įstaigą susirgus ar ligai paūmėjus. Atsižvelgiant į ligonio sveikatos būklę, taikomos skirtingos apimties ir intensyvumo reabilitacinės priemonės.
  2. Antrasis reabilitacijos etapas (stacionarinė reabilitacija, kuriai nukreipiama tik po stacionarinio gydymo) reikalingas tiems pacientams, kuriems po pirmojo etapo išlieka funkcijų sutrikimų. Vaikai į reabilitaciją siunčiami ir iš stacionarinių, ir iš ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais. Vaikai iki 8 metų turi teisę vykti į medicininės reabilitacijos įstaigas lydimi juos slaugančio asmens. Į medicininės reabilitacijos įstaigas vykstančius kelis tos pačios šeimos vaikus lydi tik vienas slaugantis asmuo.
  3. Trečiasis reabilitacijos etapas (ambulatorinė reabilitacija I ir II) vykdomas ambulatoriškai, kai pacientui nereikalinga stacionarinė reabilitacija ir jis gali lankytis pas specialistus ambulatoriškai. Tai ypač patogu dirbantiems asmenims. Pacientas gali patekti į šį etapą iškart po pirmojo.

Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimą reglamentuoja LR Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. V-50 “Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo” (Žin., 2008, Nr. 12-407 su vėlesniais pakeitimais).

VšĮ Karoliniškių poliklinikos Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje teikiamos pavienės reabilitacinės priemonės bei III-iojo reabilitacijos etapo (Ambulatorinės reabilitacijos I (ARI) ir Ambulatorinės reabilitacijos II (ARII) paslaugos šiems ligų profiliams:

Ginekologinės ligos Suaugusiųjų
Kvėpavimo sistemos ligos Suaugusiųjų
Endokrininės ligos Suaugusiųjų
Judamojo – atramos aparato pažeidimai Vaikų
Kraujotakos sistemos ligos Suaugusiųjų
Jonizuojančios spinduliuotės poveikis Suaugusiųjų
Psichikos ir elgesio sutrikimai Suaugusiųjų
Judamojo- atramos aparato pažeidimai Suaugusiųjų
Nervų sistemos ligos Suaugusiųjų
Kvėpavimo sistemos ligos Vaikų
Nervų sistemos ligos Vaikų
Psichikos ir elgesio sutrikimai Vaikų
Psichosocialinė reabilitacija Suaugusiųjų

Ambulatorinėje reabilitacijoje darbas organizuojamas komandos principu. Su pacientu dirba fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistų komanda: FMR gydytojas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, FMR slaugytojas, masažuotojas, socialinis darbuotojas, psichologas.
Atkreipiame dėmesį, kad atvykus ambulatorinei reabilitacijai su savimi reikia turėti gydytojo siuntimą – forma Nr. 027/a ir elektroninę formą Nr. 2011T „Pranešimą apie sutikimą kompensuoti medicininės reabilitacijos gydymo išlaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis“.

REABILITACIJA

  • Emergency Call
    (510) 210-5225
  • Chicago, IL 60605
    2702 Memory Lane

Pasiūlymai