„Energijos efektyvumo didinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje“ pagal priemonę Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R.

2010 m. rugsėjo 17 d. Vilniaus regiono plėtros taryba sprendimu Nr. 10.9-58 „Dėl Vilniaus regiono, siūlomų finansuoti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, pakeisto sąrašo Nr. 03 2007-2013 metų laikotarpiui ir patikslinto rezervinių projektų sąrašo Nr. 03-REZ tvirtinimo“ VšĮ Karoliniškių poliklinikos projektas „Energijos efektyvumo didinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje“ buvo perkeltas iš rezervinių projektų sąrašo į Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ sąrašą Nr. 03 2007-2013 metų laikotarpiui.

Projekto tikslai:

  • Renovuoti pastato išorines atitvaras.
  • Renovuoti-pakeisti poliklinikos apšvietimo sistemas.

Projekto uždaviniai:

  • Renovuoti pastato išorines atitvaras (sienų – 6237 kv. m. )
  • Renovuoti poliklinikos apšvietimo sistemą (pakeisti šviestuvų ir elektros instaliacijų 1537 vnt.).

Projekto rezultatai:

  • Įgyvendintos renovacijos priemonės iš esmės pagerins VšĮ Karoliniškių poliklinikos pastatų technines ir energetines charakteristikas.
  • Rekomenduojamų priemonių įdiegimas taip pat pagerintų ir fizinę pastatų būklę bei būtų pailgintas nusidėvėjusių pastatų tarnavimo laikas, sumažėtų išlaidos energetiniams resursams. Tuo projektas būtų svarbus regionui.

Bendra projekto vertė – 3 025 748 Lt/876317.19 Eur. Projektas ketinamas finansuoti iš 2007-2013m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ sąrašą Nr. 03 2007-2013 metų laikotarpiui.