0
 0 LT | EN

Živilė Peštenė

Ūkio skyriaus vadybininkė
Ūkio skyrius (108 kab.)
Tel. (8 5) 205 3758
El. p. zivile.pestene@karpol.lt

Pareigybės aprašas
Didinti šriftą
Kontrastas