0
 0 LT | EN

DALIA EITMINAVIČIENĖ

Bendrosios praktikos slaugytoja
Vaikų ligų skyrius (234 kab.)
Tel. (8 5) 2053772

Pareigybės aprašas
Didinti šriftą
Kontrastas