0
 0 LT | EN
 • Dalyvaukite apklausoje!

  Įvertinkite mūsų paslaugų kokybę ir pasidalinkite mintimis dėl veiklos gerinimo.

 • DALYVAUTI
 • Kaip registruotis pas gydytoją

  • Pacientas gydytojo konsultacijai ar procedūrai atvyksta pagal išankstinę registraciją.
  • Registruotis galima telefonu (8 5) 216 8911, internetu www.sergu.lt arba poliklinikos registratūroje (pirmadienį-penktadienį, nuo 7.00 iki 20.00 val.).
  • Pakartotinai konsultacijai pacientą registruoja gydytojas, jeigu jo manymu, pakartotina konsultacija reikalinga. Pakartotinai konsultacijai pacientas atvyksta gydytojo nurodytu laiku, kuris pacientui nurodamas vizito lapelyje.
  • Ūmios ligos atveju, kai pasireiškia karščiavimas, vidutinis skausmas, paros laikotarpiu, esant ramybės būsenos, atsiranda dusulys, galvos skausmas ir svaigimas, koordinacijos sutrikimas, pykinimas ir vėmimas, staiga progresuojantis tinimas, patyręs įvairios kilmės traumas ir sužeidimus, pacientai šeimos, vidaus, vaikų ligų gydytojo konsultacijai registruojami tą pačią dieną.
  • Būtinoji medicinos pagalba pacientams teikiama laikantis norminių ir lokalinių teisės aktų.

  Asmuo, kreipdamasis į polikliniką, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka. Pensininko pažymėjimą, invalidumo pažymėjimą reikia pateikti išrašant kompensuojamuosius iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vaistus. Jei asmuo nėra draustas privalomuoju sveikatos draudimu, įstaigoje nemokamai užtikrinama tik būtinoji medicinos pagalba. Kitos medicininės paslaugos suteikiamos tik sumokėjus atitinkamais įstatymais patvirtintą kainą.

  Praneškite, jei neatvyksite

  Jei iš anksto užsiregistravę pacientai paskirto vizito metu atvykti negali, prašome apie tai informuoti tel. (8 5) 216 8911.

 • PSDF lėšomis finansuojamos paslaugos

  Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) teikiamos tik patikrinus, ar asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu. Asmenų draudimą privalomuoju sveikatos draudimu bei PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamų paslaugų teikimo tvarką reglamentuoja 1996 m. gegužės 21 d. priimtas Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymas Nr. I-1343.

  Asmenys, kurie yra drausti privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turi teisę gauti mūsų šalies gydymo įstaigose teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias sumoka teritorinės ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis.

  Asmenys, apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, neturi antrąkart mokėti už tai, už ką mokama PSDF biudžeto lėšomis. Savo lėšomis mokėti reikia tik tuomet, jei žmogus yra nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu arba jam teikiamų paslaugų išlaidos nekompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka.

  Apdraustam asmeniui tektų mokėti tada, jei į gydytoją specialistą jis kreiptųsi neturėdamas reikiamo siuntimo, jei tam tikras paslaugas norėtų gauti nelaukdamas eilėje ir kitais retais atvejais.

  Nemokamos, iš PSDF kompensuojamos pirminio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos visiems pacientams, kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu bei yra prisirašę prie VšĮ Karoliniškių poliklinikos. Šias paslaugas teikia:

  • šeimos gydytojai,
  • vidaus ligų gydytojai,
  • vaikų ligų gydytojai,
  • gydytojai chirurgai,
  • gydytojai akušeriai ginekologai,
  • gydytojai odontologai,
  • gydytojai psichiatrai, psichologai ir socialiniai darbuotojai,
  • imunizacijos ir procedūrų kabinetų darbuotojai.

  Antrinio lygio ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pacientams, teisės aktų nustatyta tvarka, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu bei turintiems gydytojo siuntimą konsultacijai (išskyrus antrinio lygio gydytoją – dermatovenerologą). Šias paslaugas teikia:

  • vidaus ligų, vaikų ligų, dermatovenerologijos, endokrinologijos, gastroenterologijos, kardiologijos, pulmonologijos, reumatologijos, neurologijos, otorinolaringologijos, oftalmologijos, infekcinių ligų, nefrologijos,
  • chirurgijos, urologijos, kraujagyslių chirurgijos, neurochirurgijos, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos,
  • akušerijos ginekologijos,
  • psichiatrijos,
  • fizinės medicinos ir reabilitacijos, fizioterapijos, kineziterapijos, logopedijos, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos,
  • vaikų endokrinologijos, vaikų gastroenterologijos, vaikų kardiologijos, vaikų neurologijos, vaikų pulmonologijos, vaikų reumatologijos,
  • radiologijos, endoskopijos, echoskopijos,
  • laboratorinės diagnostikos, darbo medicinos specialistai.

  Būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems nuolatiniams gyventojams, neatsižvelgiant į tai ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ar ne; taip pat ir užsienio šalių piliečiams. Tam, kad Europos Sąjungos šalių apdraustieji galėtų pasinaudoti šia teise, asmens sveikatos priežiūros įstaigai jie turi pateikti galiojančius asmens tapatybę ir apdraustumą valstybiniu sveikatos draudimu patvirtinančius dokumentus – Europos sveikatos draudimo kortelę arba ją laikinai pakeičiantį sertifikatą, taip pat gali būti pateiktos E 123 arba DA1 pažymos (šios pažymos patvirtina asmens teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, teikiamas dėl nelaimingo atsitikimo darbe). Kitų užsienio šalių piliečiai, neturintys Europos sveikatos kortelės, turėtų susimokėti už suteiktą būtinąją pagalbą pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintas šių paslaugų bazines kainas.

 • Mokamos paslaugos

  VšĮ Karoliniškių poliklinikoje teikiamos šios mokamos paslaugos:

  1. Paslaugos draudžiamiesiems, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinąją pagalbą);
  2. Paslaugos, kurios nėra numatytos sutartyje su teritorine ligonių kasa;
  3. Gydytojų specialistų konsultacijos, jei pacientas neturi siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatyta kitaip);
  4. Gydytojų specialistų konsultacijos ar kitos paslaugos, jei paciento pageidavimu jos teikiamos ne eilės tvarka;
  5. Paslaugos, tyrimai, procedūros, teikiamos paciento pageidavimu;
  6. Fizinės medicinos ir reabilitacijos procedūros, kai skiriama jų daugiau, nei įstaiga yra apskaičiavus ir nustačius, kiek vienos rūšies procedūrų yra suteikiama pacientui už FMR konsultacijos kainą;
  7. Odontologinės priežiūros paslaugos: apdraustieji (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones;
  8. Profilaktiniai darbuotojų ir įsidarbinančiųjų sveikatos tikrinimai;
  9. Profilaktiniai vairuotojų mėgėjų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, vykstančiųjų į užsienį sveikatos tikrinimai;
  10. Skiepijimai, kurie neįtraukti į Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, taip pat nėra finansuojami iš kitų šaltinių;
  11. Kitos paslaugos, teisės aktuose nurodytos kaip mokamos;
  12. Paslaugos, teikiamos tarpusavio sutarčių pagrindu su draudimo įmonėmis, kitomis įmonėmis susijusios su sveikatos priežiūra paslaugos ir mokamos nemedicininės paslaugos.

  Mokamų paslaugų sąrašai ir kainos tvirtinamos poliklinikos direktoriaus įsakymu pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos mokamas paslaugas reglamentuojančius teisės aktus.

 • Siuntimas gydytojų specialistų (antrinio ir tretinio lygio) konsultacijoms

  Šeimos gydytojas pacientą konsultuotis pas gydytoją specialistą siunčia prireikus specialisto pagalbos įvertinti bei skirti pacientui tolesnį gydymą. Svarbu suvokti, kad siuntimas nemokamai konsultuotis pas specialistą išduodamas ne pagal paciento norą, o pagal poreikį, atsižvelgiant į nustatytą paciento ligos diagnozę bei sveikatos būklę. Tačiau pacientas pats gali pasirinkti gydytoją specialistą.

  Gydymo įstaigose, turinčiose sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl gydymo paslaugų išlaidų apmokėjimo, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) žmonėms, gavusiems šeimos gydytojo siuntimą, daugeliu atvejų pirminės ambulatorinės, stacionarinės, reabilitacijos paslaugos, reikiami tyrimai ir konsultacijos teikiami nemokamai. Už šias paslaugas gydymo įstaigoms sumoka ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis.

  Siuntimą brangiesiems tyrimams ar procedūroms (pvz., kompiuterinės tomografijos ar magnetinio rezonanso tyrimams), apmokamiems iš PSDF biudžeto lėšų, turi teisę išduoti tik gydytojai specialistai, teikiantys antrinio ar tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Apdraustieji PSD be siuntimo gali kreiptis į gydytoją dermatovenerologą ir už jo konsultaciją mokėti nereikės. Mokėti nereikia kreipiantis ir dėl būtinosios pagalbos.

  Teisėtas mokestis iš PSD apdraustų pacientų gali būti imamas tik šiais atvejais:

  • Jei pacientas, turintis teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, tai šių paslaugų, faktinių kainų ir nemokamų paslaugų bazinių kainų skirtumą jie apmoka patys;
  • Jei pacientas, neturėdamas šeimos gydytojo siuntimo, pageidauja gauti gydytojo specialisto konsultaciją;
  • Jei pacientą konsultuotis pas gydytoją specialistą siunčia gydytojas, kurio įstaiga nėra sudariusi sutarties su teritorine ligonių kasa;
  • Jei teikiamos mokamos paslaugos, įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą (t. y. už sveikatos tikrinimą vykstant į užsienį, norint įsigyti ginklą, gauti vairuotojų ar aviatorių mėgėjų pažymėjimą, už papildomą individualią ligonio priežiūrą ir slaugą, kosmetinės chirurgijos operacijas ir pan.).

  Siuntimo ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems tyrimams bei procedūroms atlikti tvarką reglamentuoja „Siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašas“.

  Kiekvienu atveju, kai sveikatos priežiūros įstaigoje už paslaugas prašoma sumokėti, pacientas savo parašu turi patvirtinti, kad sutinka gauti šias paslaugas. Jei suabejojote, ar reikia mokėti, neskubėkite pasirašyti sutikimo mokamoms paslaugoms, medicinos pagalbos priemonėms, paskirtiems tyrimams. Pirmiausiai klauskite Jus gydančio gydytojo, išsiaiškinkite, kodėl prašoma susimokėti. Jeigu atsakymas Jūsų netenkina, tuomet kreipkitės į gydymo įstaigos administracijos vadovą. Jei nepavyksta gauti atsakymų gydymo įstaigoje, galite žodžiu ar raštu kreiptis į teritorinę ligonių kasą, skambinti ligonių kasų informacijos telefono numeriu 8 700 88888.

  Informacinis šaltinis www.vlk.lt

 • Pirminės odontologijos paslaugos

  Pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos – tai nespecializuotų kvalifikuotų odontologinių sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal gydytojo odontologo medicinos normos reikalavimus, kompleksas.

  Poliklinikoje teikiamos šios odontologinės paslaugos:

  • Odontologinė apžiūra;
  • Odontologinis gydymas (endodontinis, karieso gydymas, plombavimas, kanalų gydymas ir pan.);
  • Vaikų dantų silantavimas (6–14 m. vaikų krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis, paslaugą finansuojant PSDF lėšomis);
  • Burnos higiena (paslauga mokama).

  Prie VšĮ Karoliniškių poliklinikos prisirašę gyventojai (išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą) už teikiamas odontologines paslaugas moka tik už medžiagas, pagal tuo metu poliklinikoje galiojančias kainas.

 • Pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos

  Pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra – tai kvalifikuotų pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų, kompleksas, užtikrinant suaugusiųjų, vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūrą bei priklausomybės ligų gydymą.

  VšĮ Karoliniškių poliklinikos Psichikos sveikatos centre vykdoma pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra ir atliekamos šios funkcijos:

  • Teikiama medicininė pagalba ūmių psichikos sutrikimų atvejais;
  • Atliekami profilaktiniai psichikos sveikatos tikrinimai;
  • Teikiamos pakaitinio palaikomojo gydymo metadonu paslaugos;
  • Vykdomas priverstinis ambulatorinis stebėjimas;
  • Teikiama medicininė, psichologinė, socialinė pagalba dvasinės krizės ištiktiems asmenims, gręsiant savižudybei ar po mėginimo nusižudyti;
  • Teikiama psichologinė pagalba psichikos sutrikimų turinčių asmenų šeimoms;
  • Organizuojamos psichologinės grupės pacientams, sergantiems lėtinėmis psichikos ligomis;
  • Teikiama socialinė pagalba psichikos sutrikimų turintiems asmenims bei jų šeimos nariams, dalyvaujama jų reabilitacijoje ir habilitacijoje, bendradarbiaujama su įvairiomis institucijomis;
  • Vykdoma prevencinė, švietėjiška veiklą bendruomenėje: dalyvavimas sveikatos programų vykdyme, susitikimų su bendruomene organizavimas, bendruomenei rūpimų klausimų aptarimas.

  Psichikos sveikatos centre aptarnaujami gyventojai, prisirašę prie VšĮ Karoliniškių poliklinikos psichikos sveikatos centro. Kreipiantis į Psichikos sveikatos centrą, siuntimas iš šeimos gydytojo nebūtinas. Neapdraustiems socialiniu draudimu asmenims nemokamai teikiama tik būtinoji psichiatro pagalba. Registracija vyksta telefonu (8 5) 245 8417 arba atvykus į 316 kab. Atvykus, su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 • Informacija apie tyrimus

  Pacientui, atvykusiam pas šeimos gydytoją, nemokamai gali būti atlikti pirminio lygio tyrimai, kompensuojami iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto:

  • hematologinis kraujo tyrimas,
  • glikemijos kiekio kraujyje nustatymas,
  • gliukozės toleravimo mėginys,
  • C reaktyvaus baltymo ir/arba ENG tyrimas,
  • šlapimo tyrimas juostele (su analizatoriumi),
  • kalio ir natrio kiekio kraujo serume nustatymas,
  • kreatinino ir šlapalo (urea),
  • cholesterolio kiekio kraujyje (asmenims nuo 40 metų amžiaus ar esant šeimyninei anamnezei, antsvoriui, sergant kai kuriomis, tarp jų endokrininėmis, ligomis) nustatymas.

  Visi šie tyrimai yra numatyti Šeimos gydytojo medicinos normoje ir atliekami prie VšĮ Karoliniškių poliklinikos prisirašiusiems pacientams.

  Apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu šie tyrimai yra nemokami jei tyrimą atlikti paskyrė šeimos gydytojas. Tačiau už tyrimus reikės susimokėti, jei apdraustieji patys, be gydytojo paskyrimo, pageidauja atlikti šiuos tyrimus ar dėl šių tyrimų kreipiasi į kitą sveikatos priežiūros įstaigą.

  Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarka numato laboratorinius tyrimus ir sveikatos tikrinimų dažnį pagal amžiaus grupes. Juos suaugusiems asmenims, apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, nemokamai atlieka šeimos gydytojas.

  • Suaugusiesiems iki 65 metų bendras kraujo tyrimas, bendras šlapimo tyrimas ir gliukozės kiekio kraujyje tyrimas atliekami 1 kartą per 2 metus.
  • Vyresniems nei 65 metų amžiaus – bendras šlapimo tyrimas, gliukozės kiekio kraujyje tyrimas atliekami dažniau – 1 kartą per metus, o bendras kraujo tyrimas – 1 kartą per 2 metus.
  • Cholesterolio tyrimas suaugusiesiems atliekamas 1 kartą per metus.
  • Vaikų profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami tokia tvarka: vieną kartą atliekami kraujo ir šlapimo tyrimai: 1 mėnesio amžiaus, jeigu vaikas gimė neišnešiotas, po ABO ar Rh konflikto, įgimtos infekcijos; 5–6 mėnesių amžiaus; 2–3 metų amžiaus; 6–7 metų amžiaus; 12–14 metų amžiaus. 12–14 metų amžiaus papildomai būtina nustatyti ir gliukozės kiekį kraujyje.

  Norint profilaktiškai pasitikrinti sveikatą, būtina kreiptis į savo šeimos gydytoją.

  Atliktų tyrimų rezultatus ir gydytojo nurodymus dėl tokių tyrimų rezultatų pacientas gali sužinoti susisiekęs su gydytoju telefonu arba apsilankymo pas gydytoją metu. Laboratorinių tyrimų rezultatus mūsų pacientai taip pat gali matyti prisijungę prie savo VšĮ Karoliniškių poliklinikos paciento elektroninės kortelės paskyros. Esant patologiniams tyrimų rezultatams, kai reikia atlikti papildomus tyrimus, skirti gydymą ar koreguoti jau paskirtą gydymą, pacientas nedelsiant informuojamas (telefonu ar jam atvykus į polikliniką).

 • Slaugos paslaugos

  Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos apima gydymo, slaugos, kitas minimalias sveikatos būklės palaikymo paslaugas / priemones bet kurio amžiaus žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis, neįgaliesiems ir kitiems pacientams, kai yra aiški ligos diagnozė ir nereikalingas aktyvus gydymas bei kontraindikuotina medicininė reabilitacija. Pacientai į ASPĮ hospitalizuojami, kai nustatyta galutinė diagnozė ir nereikia tirti papildomai.

  Paliatyviosios pagalbos paslaugos skiriamos ligoniams, sergantiems gyvenimą trumpinančia, nepagydoma, progresuojančia liga, kurios bent vienas iš nurodytų progresavimo požymių yra raštiškai gydytojų konsiliumo ar gydytojų konsultacinės komisijos patvirtintas medicininėje dokumentacijoje. Paliatyviosios pagalbos paslaugoms gauti ligonį siunčia gydantis gydytojas, nukreipdamas į atitinkamo pobūdžio paslaugas teikiančias įstaigas.

  Slaugos paslaugos namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pacientų namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, tenkinant paciento slaugos poreikius namų sąlygomis, skatinant paciento savirūpą bei gerinant paciento gyvenimo kokybę. Teikdamas slaugos paslaugą namuose, slaugytojas atlieka injekcijas, lašinės prijungimą, priežiūrą ir lašinę infuziją kateteriu; paima kraują, šlapimą ir kt. laboratoriniams tyrimams; atlieka elektrokardiogramą, žaizdų priežiūrą, pragulų profilaktiką ir priežiūrą, dirbtinių kūno angų priežiūrą (stomų priežiūrą), enterinį maitinimą ir kt.

  AMBULATORINĖS SLAUGOS PASLAUGOS NAMUOSE

  Namuose nemokamai teikiamos žemiau išvardintos paslaugos (dėl šių paslaugų gavimo reikia kreiptis į gydantį gydytoją – vidaus ligų ar šeimos gydytoją).

  1. Slaugos procedūros (gydytojui paskyrus):

  • Injekcija (į raumenis, paodį, odą, veną)
  • Lašinės sistemos prijungimas ir priežiūra
  • Šlapimo pūslės kateterizavimas, kateterio pašalinimas ir priežiūra
  • Žarnyno valymas klizma
  • Siūlų išėmimas
  • Drenų priežiūra
  • Dirbtinių kūno angų (stomų) priežiūra
  • Zondo įterpimas ir priežiūra
  • Kraujo, šlapimo, skreplių paėmimas laboratoriniam ištyrimui
  • Akispūdžio matavimas
  • Elektrokardiogramos (EKG) užrašymas

  2. Opų, pragulų ir žaizdų priežiūra (gydytojui paskyrus):

  • Trofinių opų ir/ar kitų žaizdų priežiūra
  • Pragulų priežiūra

  3. Savarankiškos slaugytojo paslaugos:

  • Arterinio kraujo spaudimo (AKS) matavimas
  • Funkcinio deguonies prisotinimo žmogaus arteriniame kraujyje matavimas
  • Pulso skaičiavimas
  • Kūno temperatūros matavimas
  • Kvėpavimo dažnio skaičiavimas
  • Vaistų vartojimo administravimas (valdymas ir stebėsena)
  • Asmens higiena ir naudojimasis pagalbinėmis slaugos priemonėmis
  • Pragulų profilaktikos mokymas
  • Enterinis maitinimas
  • Konsultavimas slaugos, sveikos gyvensenos, ligų ir komplikacijų prevencijos klausimais

  4. Asmens higienos paslaugos (atliekamos tik tuomet, kai tai būtina kitoms paslaugoms suteikti):

  • Asmens higienos paslauga gulinčiam pacientui
  • Gulinčio paciento maudymas lovoje
  • Maudymas duše/vonioje, kai nėra šios procedūros kontraindikacijų
  • Kojų priežiūra
  • Galvos plaukų priežiūra
  • Sauskelnių keitimas

  5. Gleivių išsiurbimo paslauga (būtinas stacionaro gydytojo siuntimas)

 • Gydytojo iškvietimas į namus

  Šeimos medicinos paslaugos, teikiamos namuose – pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose pagal šeimos gydytojo kompetenciją.

  1. Gydytojo vizitus į namus registruoja medicinos registratorė telefonu (8 5) 216 8911 arba tiesiogiai kreipiantis sergančiojo artimiesiems į registratūrą.

  2. Paslaugas namuose teikia: šeimos gydytojas, vaikų ligų gydytojas, vidaus ligų gydytojas, gydytojas chirurgas.

  3. Paslaugos namuose teikiamos:

  • Naujagimiams, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris, Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos, patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatyta tvarka;
  • Sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus;
  • Vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
  • Asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
  • Pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);
  • Pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;
  • Pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5° temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai;
  • Planinius vizitus pas neįgaliuosius pagal skatinamųjų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką atlieka gydytojas, prie kurio prisirašęs pacientas, su juo suderinus laiką.

  4. Jeigu paciento iškvietimo į namus priežastis neatitinka išvardintų indikacijų ir pacientas nesutinka atvykti į Polikliniką, Registratūros darbuotoja apie tai informuoja gydytoją. Sprendimą dėl paslaugų namuose teikimo reikalingumo po konsultacijos telefonu priima pacientą gydantis gydytojas.

  5. Paslaugos namuose prie VšĮ Karoliniškių poliklinikos neprisirašiusiems pacientams teikiamos, jei gydytojas kviečiamas adresu, priskiriamu Karoliniškių, Justiniškių, Viršuliškių ir Pilaitės mikrorajonams. Už jas apmokama teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Apie privalomąjį sveikatos draudimą

 • Būtinoji pagalba

  Būtinoji pagalba sužeidimų ir traumų atvejais

  • SUAUGUSIEMS teikiama VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje, Šiltnamių g. 29, Priėmimo skyrius, tel. (8 5) 216 9140, (8 5) 236 2055.
  • VAIKAMS iki 18 m. teikiama Vaikų ligoninėje, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Chirurgijos korpuse, Santariškių g. 7, tel. (8 5) 272 0556, 8 656 69 951.

  Odontologinė pagalba

  • Būtinoji odontologijos pagalba (tik dėl ūmaus dantų skausmo) teikiama Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje, Žalgirio g. 117, Priėmimo skyrius, tel. (8 5) 272 1781.

  Būtinosios pagalbos apimtį ir kategorijas nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 ir galiojančiomis jo redakcijomis.

  Būtinoji pagalba teikiama nemokamai:

  • Visiems nuolatiniams šalies gyventojams, neatsižvelgiant į jų draustumą;
  • Laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantiems ir teisėtai dirbantiems užsieniečiams;
  • ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus jų draustumą patvirtinančius dokumentus – galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK) arba vieną iš E formos (E 111, E 106, E 121) pažymų, arba kitą galiojančią sveikatos draudimo sutartį;
  • Užsieniečiams, ne ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus galiojančią sveikatos draudimo sutartį.

  Gydytojui nustačius, kad paciento būklė neatitinka būtinosios pagalbos kriterijų ir jis neturi siuntimo, sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos.

  Tam, kad Europos Sąjungos šalių apdraustieji galėtų pasinaudoti teise gauti būtinąją pagalbą, asmens sveikatos priežiūros įstaigai jie turi pateikti galiojančius asmens tapatybę ir apdraustumą valstybiniu sveikatos draudimu patvirtinančius dokumentus – Europos sveikatos draudimo kortelę arba ją laikinai pakeičiantį sertifikatą, taip pat gali būti pateiktos E 123 arba DA1 pažymos (šios pažymos patvirtina asmens teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, teikiamas dėl nelaimingo atsitikimo darbe). Kitų užsienio šalių piliečiai, neturintys Europos sveikatos kortelės, turėtų susimokėti už suteiktą būtinąją pagalbą pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintas šių paslaugų bazines kainas.

 • Vaiko sveikatos pažymėjimas

  Siekiame, kad Jūsų vaiko sveikatos pažymėjimo perdavimas į mokyklas ar ikimokyklines įstaigas vyktų sklandžiai, todėl esame įsipareigoję duomenis, susijusius su Jūsų vaiko sveikatos pažymėjimu, pildyti elektroniniu būdu.

  • Po vaiko apsilankymo pas šeimos gydytoją ir odontologą, perduosime vaiko sveikatos informaciją į centrinę E-sveikatos sistemą.
  • Norint, kad šiuos duomenis peržiūrėtų sveikatos priežiūros specialistas ir nereikėtų sveikatos pažymos vežti į mokyklas perduoti asmeniškai, galite elektroniniu paštu sveikatos priežiūros specialistui nusiųsi vaiko gimimo datą ir pažymos peržiūrėjimo kodą. 
  • Vaiko pažymos peržiūros kodą sukursite prisijungę prie www.esveikata.lt portalo, o detalią informaciją, kaip tai padaryti, rasite štai čia. 
Didinti šriftą
Kontrastas