0
 0 LT | EN

Mūsų misija

Teikti kokybiškas, saugias, prieinamas, pirmines ir antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, taikant medicinos mokslu pagrįstus pažangius ligų diagnostikos ir gydymo metodus.

Mūsų vizija

Moderni, tvirtą lyderio poziciją tarp Vilniaus poliklinikų turinti, nuolat tobulėjanti, patraukli pacientams ir darbuotojams asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kuri siekia pirmauti nuolat gerindama tiek paslaugų kokybę pacientams, tiek darbo aplinką personalui.

Mūsų vertybės

  • Pacientas, patikėjęs mums brangiausią savo turtą – sveikatą ir gyvybę
  • Profesionalus, patikimas, atsakingas, etiškas ir lojalus darbuotojas
  • Darbuotojų bendradarbiavimas darnioje komandoje
  • Pacientų ir darbuotojų tarpusavio pagarba, aukšta bendravimo kultūra
Didinti šriftą
Kontrastas