„Antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtra ir infrastruktūros gerinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje“ pagal priemonę Nr. VP 3-2.1-SAM-10-V.

2010 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-605 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-10-V priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ VšĮ Karoliniškių poliklinikos projekto „Antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtra ir infrastruktūros gerinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje“ įgyvendinimui buvo skirtas finansavimas.

Projekto tikslas:

Gerinti antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą ir kokybę VšĮ Karoliniškių poliklinikoje, modernizuojant šių paslaugų infrastruktūrą.

Projekto uždaviniai:

  • Rekonstruoti II lygio ambulatorinėms ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti skirtas patalpas ir įsigyti reikalingą įrangą.
  • Pagerinti II lygio ambulatorinių ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą Karoliniškių poliklinikoje.

Projekto rezultatai:

  • Projekto metu bus rekonstruotos II lygio ambulatorinėms paslaugoms teikti skirtos patalpos bei įsigyta reikalinga įranga (kardioechoskopas, fibrogastroduodenoskopas, echoskopas).
  • Rekonstruotos patalpos, skirtos ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti bei įsigyta reikalinga įranga.
  • Įgyvendinus projektą pagerės II lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų kokybė ir prieinamumas Karoliniškių poliklinikoje paslaugas gaunantiems pacientams.

Bendra projekto vertė – 3 563 000 Lt. Projektas finansuojamas iš 2007-2013m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonei Nr.VP 3-2.1-SAM-10-V numatytų lėšų.